Sprawozdanie z konferencji naukowej "Rola polityk wspólnotowych w ekonomiczno-społecznym rozwoju Polski i umacnianiu integracji europejskiej"Abstract

W dniach 13-14 listopada 2008 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt.: "Rola polityk wspólnotowych w ekonomiczno- społecznym rozwoju Polski i umacnianiu integracji europejskiej". Celem konferencji była prezentacja wyników badań, poglądów i opinii dotyczących efektów integracji Polski z Unią Europejską w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich. Do tak zakreślonego celu konferencji nawiązał prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, który jako przewodniczący otworzył obrady. Argumentując wagę tematyki wskazał na rolę polityk wspólnotowych w zacieśnianiu współpracy i integracji między państwami, w tym na szczególne miejsce polityki rolnej, jako jednej z pierwszych i fundamentalnych inicjatyw. 

Keywords

Integration of Polish agriculture with the EU; Common Agricultural Policy (CAP); Conferences


Published : 2009-12-31


Czubak, W., & Pawlak, K. (2009). Sprawozdanie z konferencji naukowej "Rola polityk wspólnotowych w ekonomiczno-społecznym rozwoju Polski i umacnianiu integracji europejskiej". Journal of Agribusiness and Rural Development, 14(4), 161-168. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1041

Wawrzyniec Czubak  czubak@up.poznan.pl
Karolina Pawlak 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>