The Realization of the Agri-Environmental Management Scheme in the Area of Natura 2000 in the Valley of Biebrza River


Abstract

The aim of the research was to analyse the functioning of agricultural farms located in the areas of Natura 2000 network. The research was conducted in 2015 among 70 farmers whose lands were located in the Valley of Biebrza River in Podlaskie Voivodeship. The main research method was a questionnaire. According to the results of the research, the agri-environmental scheme is a proper tool that combines the environmental protection and local producers' interests; however, it requires the implementation of a supplement adjusted to the nature of the areas. It is also indicated that even though the economic part of the program does not raise any doubts, the natural effects are practically not recognized, which may lead to an incomplete protection of precious species and habitats.

Keywords

National Agri-Environment Programme; Natura 2000 Networking Programme; Arable farm

Analiza koncepcji sieci Natura 2000 w Polsce. Raport I wykonany w ramach zlecenia Ministerstwa Środowiska "Wdrażanie koncepcji sieci NATURA 2000 w Polsce w latach 2001-2003 (2001). Warszawa - Kraków: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Borkowska, M., Golinowska, M., Kruszyński, M. (2013). Program rolnośrodowiskowy - doświadczenia i opinie rolników. J. Res. Appl. Agric. Eng., 58(3), 46-49.

Brodzińska, K. (2008). Program rolnośrodowiskowy i jego zakres realizacji w aspekcie rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 4(19), 83-91.

Głogowska, M., Szendera, W., Chmielewski, W. (2013). Konflikty społeczne na obszarach Natura 2000 w Polsce. Woda Środ. Obsz. Wiej., 13, 4(44), 31-41.

Gotkiewicz, W. (2005). Uwarunkowania i możliwości aktywizacji właścicieli gospodarstw rolnych na obszarach prawnie chronionych. Rozprawy i Monografi e 109 (s. 183). Olsztyn: Wyd. UWM w Olsztynie.

Jobda, M. (2009). Ochrona siedlisk lęgowych ptaków w programie rolnośrodowiskowym. Biblioteczka programu rolnośrodowiskowego 2007-2013 (s. 12). Warszawa: Wyd. MRiRW.

Mickiewicz, B., Gotkiewicz, W. (2010). Znaczenie i rola obszarów Natura 2000 w życiu gospodarczym gminy. Ochr. Środ. Zas. Natur., 45, 145-152.

Natura 2000. Standardowy Formularz Danych dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych obszarów ochrony (SOO). Retrieved from: http://www. biebrza.org.pl/plik,378,soo-dolina-biebrzy.pdf.

Natura 2000 w Polsce (b.d.). Retrieved Oct 11th 2015 from: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/natura-2000-w-polsce.

Pawlewicz, A., Bórawski, P. (2013). Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 2, XV, 271-282.

Perspektywy wdrażania programów rolnośrodowiskowych w Polsce na przykładzie Doliny Biebrzy (2004). Warszawa: WWF Polska, Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody.

Szulc, K., 2011. Ochrona zasobów zwierząt gospodarskich kontekście zrównoważonego rozwoju. Probl. Ekorozw., 6, 2, 141-146.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (2004). Dz.U. nr 92, poz. 880.
Download

Published : 2015-12-31


Gotkiewicz, W., & Mickiewicz, B. (2015). The Realization of the Agri-Environmental Management Scheme in the Area of Natura 2000 in the Valley of Biebrza River. Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 657-664. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.70

Wojciech Gotkiewicz  wgot@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Poland
Bartosz Mickiewicz 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)