Problems of Direct Payments in Polish Agriculture in 2004-2010Abstract

The main aspect of the paper is evaluation of direct payments which were introduced in the European Union Member States in 1992. The aim of direct payments was to compensate of agricultural income fall and achieve competition in European agricultural market. In Polish conditions there was introduced single area payment system (SAPS) which was not connected to quantity of production. Ruling in EU-15 single payment scheme (SPS) based on historical model let for achieving higher area payments. In 2004 the level of support was 55% in order to be increased to 100% in 6 years to the level estimated in the Accession Treaty in Athens in 2003. It remains on lower level than in EU-15 member States. In 2004-2010 farmers used to submit about 1.4 mln declarations every year, what was 82.3% of all farms with area exceeding 1 ha. And the rate of financial support was increased from 1.5 bln to 2.5 bln euro. In perspective of rural policy vision after 2013 is alignment of direct payments NUE-10 with the ones which are accepted in EU-15 Member States. 

Keywords

Agriculture; Payments for agricultural; Financial support; Rural development

Biernat-Jarka A., Byczek A., 2010. Znaczenie dopłat bezpośrednich w funkcjonowaniu wybranych gospodarstw woj. mazowieckiego. Zesz. Nauk. SGGW 86.

Materiały informacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. MRiRW, Warszawa.

Oskam A., Meester G., Silvis H., 2010. EU policy for agriculture, food and rural areas. Wageningen.

Poślednik A., 2009. Wpływ kursu euro na wysokość płatności bezpośrednich. FAPA, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Rada UE, Bruksela.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej. Rada UE, Bruksela.

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych. 2004. Dz. U. Nr 6, poz. 40 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej. 2007. Dz. U. Nr 35, poz. 217.

Wieliczko B., 2010. System oceny polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich a zasady dobrego zarządzania. Stud. Mater. IERiGŻ 149.

Published : 2011-12-31


Mickiewicz, B., & Mickiewicz, A. (2011). Problems of Direct Payments in Polish Agriculture in 2004-2010. Journal of Agribusiness and Rural Development, 20(2), 89-101. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/724

Bartosz Mickiewicz  bmickiewicz@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland
Antoni Mickiewicz 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)