Regional Diversification of Household Indebtedness Level in the European Union CountriesAbstract

The article presents the diversification of households indebtedness level in the European Union countries. The outstanding credit to household disposable income ratio and the relation between a level of indebtedness and the problem of arrears in payment were analysed. The cluster analysis and correlation analysis methods were applied.

Keywords

Households; Household debt; Insolvency

Bywalec Cz., 2009. Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Fondeville N., Ozdemir E., Ward T., 2010. Research note 4/2010. Over-indebtness. New evidence from EU-SILC special module. European Commission. www.europa.eu.

Lilico A., 2010. Household Indebtness in the EU. European Parliament. www.europa.eu.

Obserwator 2008. Cetelem BNB Paribas Company.

Poczta-Wajda A., 2010. Nowoczesne techniki analityczne w kształceniu na studiach ekonomicznych. Wyd. UE, Poznań.

Stanisz A., 2007 a. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft, Kraków.

Stanisz A., 2007 b. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków.

Świecka B., 2009. Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie. Difin, Warszawa.

Published : 2011-12-31


Anioła, P., & Gołaś, Z. (2011). Regional Diversification of Household Indebtedness Level in the European Union Countries. Journal of Agribusiness and Rural Development, 21(3), 13-23. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/730

Paulina Anioła 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Zbigniew Gołaś  zbyszekg@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>