Conditions of Changes of Cereal Feeding in PolandAbstract

In the article the macroeconomic conditions of demand and supply changes on the example of cereal and meat markets in Poland were presented. Then the changes of grains supply level and pay of their production, as well as the influence on other branch markets, especially meat market were analyzed. 

Keywords

Animal feed producton; Corn; Corn productions; Agricultural markets

Gołębiewski J. (1999): Wspólna organizacja rynku zbóż w Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski. W: Dostosowanie podstawowych rynków rolnych w Polsce do integracji z Unią Europejską. SSGW, Warszawa.

Szulc S. (1967): Metody statystyczne. PWE, Warszawa.

Kisiel M. (2000): Rynek zbóż i pasz. W: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1999 r. IERiGŻ, Warszawa.

Wójcik S. (1999): Zboża paszowe. Przemysł Paszowy 6.

Published : 2003-12-31


Kozera, M. (2003). Conditions of Changes of Cereal Feeding in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(358), 91-102. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1054

Magdalena Kozera 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.