A A A

No 41/4 2019

Rafał Baum

ANTROPOCEN JAKO WYZWANIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

[ANTHROPOCENE AS A CHALLENGE FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT]

s. 313–320

 

Ecem Börekci, Cüneyt Yenal Kesbiç

MODEL EFEKTYWNOŚCI W PERSPEKTYWIE ROMERA

[EFFICIENCY WAGE MODEL IN THE ROMERIAN PERSPECTIVE]

s. 321–327

 

Jakub Hadyński, Karolina Józefowicz

SZANSE I BARIERY SYSTEMÓW FRANCZYZOWYCH BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

[OPPORTUNITIES AND BARRIERS OF FOOD FRANCHISE SYSTEMS IN RURAL AREAS]

s. 329–336

 

Bolesław Hryniewicki

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI PODLASKIEJ W BIELSKU PODLASKIM NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

[FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF EDUCATION AT THE SCHOOL COMPLEX NO. 4 PODLASIE REGION IN BIELSK PODLASKI ON THE EXAMPLE OF THE RESULTS OF THE OLYMPIAD IN AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND SKILLS]

s. 337–346

 

Mikołaj Jalinik, Krzysztof Łukaszuk

KREDYTOWANIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA PRZYKŁADZIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIELSKU PODLASKIM

[LENDING OF AGRICULTURAL ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF BANK SPÓŁDZIELCZY IN BIELSK PODLASKI]

s. 347–356

 

Grzegorz Marciniak, Agnieszka Sapa, Joanna Kobus-Cisowska, Elżbieta Goryńska-Goldmann, Mateusz Marciniak

ROZWÓJ RYNKU ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ NA PRZYKŁADZIE PRODUKTÓW NABIAŁOWYCH

[DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL FOOD MARKET BASED ON AN EXAMPLE OF DAIRY PRODUCTS]

s. 357–367

 

Marianna Sztor, Anna Jęczmyk

ATAKI TERRORYSTYCZNE A WYBORY MIEJSC WYJAZDÓW TURYSTYCZNYCH

[TERRORIST ATTACKS AND THE CHOICE OF TOURIST DESTINATION]

s. 369–375