A A A

Recenzenci 2021

dr inż. Małgorzata Bogusz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

dr inż. Ewa Koreleska, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 

dr inż. Anna Sieczko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

dr hab. inż. Dariusz Kusz, Politechnika Rzeszowska

dr inż. Aneta Mikuła, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Tozo Kokou Wotodjo, Institute of New Structural Economics (INSE), Peking University

dr Agnieszka Wojcieszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Adam Mickiewicz University in Poznan)

dr Renata Tanajewska, Uniwersytet w Białymstoku 

dr inż. Ewa Stawicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

prof. UEP dr hab. Gabriela Roszyk-Kowalska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

dr Katarzyna Mierzejewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

prof. PCz dr hab. inż. Beata Ślusarczyk, Politechnika Częstochowska 

prof. SGGW dr hab. Iwona Kowalska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

dr hab. Małgorzata Lotko, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

prof. UE dr hab. Joanna Błach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Grzegorz Paluszak, Uniwersytet Warszawski 

prof. UMK dr hab. Henryk Nowicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

dr Mariusz Zaborowski, Politechnika Gdańska 

prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

dr inż. Łukasz Satoła, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

dr Marcin Kopyra, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

dr Elżbieta Szczygieł, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

dr inż. Stanisław Minta, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

dr Madhulika Ajay Sonawane, North Maharashtra University, Jalgaon (Indie)

dr Magdalena Kacperska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

prof. UEP dr hab. Magdalena Kowalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Politechnika Poznańska 

dr Gebre Miruts, Addis Ababa Melles Leadership Academy, Addis Ababa (Etiopia)

dr inż. Joanna Machnik-Słomka, Politechnika Śląska 

prof. PL, dr hab. Barbara Szymoniuk, Politechnika Lubelska 

dr Monika Roman, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

dr Krystyna Mitręga-Niestrój, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Piotr Sulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

prof. UR dr hab. Katarzyna Utnik-Banaś, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

prof. UE dr hab. Paweł Mielcarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

dr Anna Dobrzańska, Narodowy Bank Polski

dr Marta Gębska, Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. Arkadiusz Sieroń, Uniwersytet Wrocławski 

prof. UJ dr hab. Piotr Łasak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

dr Michał Żabiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

prof. UEK dr hab. Jacek Klich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

dr inż. Ewa Jaska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

dr Dariusz Prokopowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

dr Sylwia Gwoździewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

dr Piotr Gabryjończyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

dr Arkadiusz Niedziółka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

dr Zbigniew Gontar, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

dr Robert Blażlak, Politechnika Łódzka 

dr Małgorzata Dworakowska-Raj, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

prof. dr hab. Ewa Ratajczak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna 

dr Anna Wasiluk, Politechnika Białostocka 

dr hab. Agnieszka Laskowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

dr Zofia Gródek-Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

prof. Blair Dickson Orr, Michigan Technological University Houghton

prof. SGGW dr hab. inż. Tomasz Rokicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

dr Leszek Wanat, Collegium Da Vinci

dr Roman Dudík, Czech University of Life Sciences