A A A

No 40/3 2019

Karolina Sowa, Bartłomiej Bajan

MODELE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI NA ŚWIECIE W WARUNKACH GLOBALIZACJI

[FOOD CONSUMPTION MODELS AROUND THE WORLD IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION]

artykuł, s. 219-226

 

Joanna Bartkowicz

SENSORYCZNA OCENA ORAZ DETERMINANTY AKCEPTACJI KOKTAJLU OWOCOWEGO Z OWADAMI JADALNYMI –
ŚWIERSZCZEM DOMOWYM ACHETA DOMESTICUS L. WŚRÓD WYBRANEJ GRUPY KONSUMENTÓW

[SENSORY ASSESSMENT AND DETERMINANTS OF ACCEPTANCE OF A FRUIT COCKTAIL WITH EDIBLE INSECTS (HOUSE CRICKETS, ACHETA DOMESTICUS L.) IN A SELECTED GROUP OF CONSUMERS]

artykuł, s. 227-234

 

Marcin Dziedziński, Elżbieta Goryńska-Goldmann, Joanna Kobus-Cisowska, Oskar Szczepaniak, Grzegorz Marciniak

PROBLEM NADKONSUMPCJI SUPLEMENTÓW DIETY PRZEZ POLAKÓW

[PROBLEM OF OVERCONSUMPTION OF DIETARY SUPPLEMENTS AMONG POLISH POPULATION]

artykuł, s. 235-242

 

Jakub Hadyński, Natalia Genstwa

ZMIANY POZIOMU KONSUMPCJI PIECZYWA W POLSCE W LATACH 1999-2017

[CHANGES IN THE LEVEL OF BREAD CONSUMPTION IN POLAND IN THE YEARS 1999-2017]

artykuł, s. 243-251

 

Agnieszka Piotrowska – Puchała, Sylwia Stasiak

ZACHOWANIE KONSUMENTÓW WOBEC ZJAWISKA MARNOWANIA ŻYWNOŚCI – ANALIZA PRZYPADKU

[CONSUMERS' BEHAVIOR TOWARDS THE PHENOMENON OF WASTE OF FOOD - CASE STUDY]

artykuł, s. 253–260

 

Anna Platta

POSTAWY I PREFERENCJE ŻYWIENIOWE WYBRANEJ GRUPY OSÓB STARSZYCH WZGLĘDEM ŻYWNOŚCI NOWEJ I NIEZNANEJ ORAZ PRODUKTÓW PROZDROWOTNYCH

[ATTITUDES AND DIETARY PREFERENCES OF THE CHOSEN GROUP OF ELDERLY PEOPLE WITH REGARD TO THE NEW AND UNKNOWN FOOD AND HEALTHY FOCUSED PRODUCTS]

artykuł, s. 261-269

 

Nina Stępnicka

FOODSHARING A BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE I ŻYWNOŚCIOWE PAŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU JADŁODZIELNI

[FOODSHARING VS ENVIRONMENTAL AND FOOD SECURITY OF THE STATE CONSIDERING THE CASE OF JADŁODZIELNIA]

artykuł, s. 271-277

 

Agata Stolecka-Makowska

PRZEJAWY MARKETINGU RELACYJNEGO W PROCESIE ZAKUPÓW SPOŻYWCZYCH ONLINE

[MANIFESTATIONS OF RELATIONSHIP MARKETING IN THE PROCESS OF ONLINE GROCERY SHOPPING]

artykuł, s. 279-285

 

Anna Szczepańska-Przekota

SEZONOWOŚĆ CEN PSZENICY W POLSCE I STANACH ZJEDNOCZONYCH

[SEASONALITY OF WHEAT PRICES IN POLAND AND THE UNITED STATES]

artykuł, s. 287-296

 

 Maria Śmiechowska, Filip Kłobukowski

OKREŚLENIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PODAŻ ZIARNA KAKAOWEGO

[DETERMINATION OF FACTORS INFLUENCING THE SUPPLY OF COCOA BEANS]

artykuł, s. 297–306