A A A

Strona główna

Kwartalnik Naukowy

INTERCATHEDRA 

ISSN 1640-3622 

 

Informujemy, że decyzją Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Kwartalnik Naukowy Intercathedra zostaje zawieszony.

 

Kwartalnik Naukowy INTERCATHEDRA prezentuje oryginalne prace twórcze, obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekonomii, gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich, polityki regionalnej na obszarach wiejskich, zarządzania zasobami ludzkimi, wiejskiego rynku pracy, polityki społecznej na obszarach wiejskich, gospodarki finansami w przedsiębiorstwach agrobiznesu, rynku nieruchomości rolnych, konsumpcji artykułów rolno-spożywczych oraz ekonomiki drzewnictwa i leśnictwa. Stanowi kontynuację nieperiodycznego wydawnictwa „Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu Drzewnego”, w którym w latach 60-tych pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa publikowali wyniki swoich badań. Od roku 1985 wydawnictwo INTERCATHEDRA ukazuje się regularnie, raz w roku, a od 2011 r. funkcjonuje jako kwartalnik.

 

Kwartalnik INTERCATHEDRA wydawany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Do września 2017 roku redaktorem naczelnym czasopisma był prof. nadzw. dr hab. Wojciech Lis, od października 2017 roku do czerwca 2019 roku funkcję tę pełnił dr hab. Sławomir Kalinowski. Obecnie redaktor naczelną Kwartalnika jest prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska.

 

W czasopiśmie INTERCATHEDRA publikowane są oryginalne prace naukowe w języku polskim i angielskim. Zamieszczane artykuły podlegają ocenie przez niezależnych recenzentów oraz redaktora merytorycznego, a teksty weryfikowane są przez native-speakera. 

Czasopismo promuje młodych adeptów nauki - studentów i doktorantów, zajmujących się szeroko rozumianą problematyką społeczno-ekonomiczną, zapraszając ich do bezpłatnej publikacji.

Obecnie kwartalnik INTERCATHEDRA indeksowany jest w bazie BazEkon, Agro-Librex i Index Copernicus. Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW, za artykuły publikowane w INTERCATHEDRZE otrzymuje się 5 punktów. Redakcja czasopisma zapewnia na swojej stronie internetowej bezpłatny dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji.

 

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową: http://www.intercathedra.pl. Wszystkie artykuły są udostępniane na zasadach  licencji Creative Commons CC BY-NC (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne).