CiachoNa stronie Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii oraz na podstronach i stronach zależnych są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów. Przeczytaj Politykę Cookies w UP w Poznaniu
Get Adobe Flash player
Wicedyrektor, Kierownik Zakładu Mechaniki i Metod Komputerowych
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
61-8466411
Faks:
61-8466402
Dodatkowe informacje:

dr hab. inż. Zbigniew Sroka,

Adiunkt Katedry Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego, urodził się 6 listopada 1957 roku w Poznaniu. Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym, które ukończył w 1976 roku. W latach od 1976 do 1981 studiował na Wydziale Melioracji Wodnych AR w Poznaniu. W czerwcu 1990 roku na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu obronił rozprawę Iteracyjna metoda sprzęgania dyskretnych modeli obliczeniowych w zagadnieniach filtracji ustalonej, uzyskując tytuł doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa. W maju 2012 roku na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska UP w Poznaniu uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.
Od października 1981 pracuje w Katedrze Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego: asystent 1981-1991, adiunkt 1991-2007, starszy wykładowca 2008-2011, 2012- adiunkt ze stopniem naukowym, 2008- prodziekan Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska, od października 2013 roku Wicedyrektor ds. dydaktycznych Instytutu.
Zainteresowania naukowe skupiają się głównie na zastosowaniach metod komputerowych w modelowaniu przepływu wody w ośrodkach porowatych – filtracji pod budowlami piętrzącymi oraz  przez wały przeciwpowodziowe.  
Staże naukowe: Politechnika w Pradze (Czechy) w 1986, Uniwersytet Rolniczy w Wageningen (Holandia) w 1994r, Uniwersytet Techniczny w Walencji (Hiszpania) 1995r.; staże zawodowe -C.B.S. i P. Hydroprojekt w Poznaniu 1990r, Biuro Projektów Wodnych Melioracji BIPROWODMEL w Poznaniu.
Prowadzi zajęcia z informatycznych podstaw projektowania, technologii informacyjnych, analizy i prognozowania ruchu wód gruntowych, metod komputerowych w inżynierii środowiska. Promotor 11 prac magisterskich.
Opublikował 48 prac naukowych, w tym m.in. Komputerowe obliczenia filtracji dla budownictwa wodno melioracyjnego (współautor B.Wosiewicz). WNT, Warszawa, 1992; Groundwater Flow Through an Observation Well. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, vol. 49, 2002, No. 4, pp. 77-88.; Analiza ustalonych przepływów wód gruntowych metodą elementów skończonych. Oprogramowanie inżynierskie (współautorzy Z.Walczak, B.J.Wosiewicz) Wyd. AR w Poznaniu, 2004; Modelowanie filtracji przez niskie zapory ziemne. Wyd.UP w Poznaniu, 2011, ser.rozpr.nauk.424.