CiachoNa stronie Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii oraz na podstronach i stronach zależnych są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów. Przeczytaj Politykę Cookies w UP w Poznaniu
Get Adobe Flash player
Bogdan J. Wosiewicz
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
61-8466413
Faks:
61-8466402
Dodatkowe informacje:

prof. dr hab. inż. Bogdan J. Wosiewicz,

emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii

 

Urodzony 26 czerwca 1946 roku w Stęszewie. Absolwent Technikum Geodezyjno-Drogowego w Poznaniu w zakresie geodezji (1965). Ukończył studia na kierunku melioracje wodne w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu (1970). Dr nauk technicznych (AR Wrocław, 1976), dr hab. nauk technicznych – budownictwo wodno-melioracyjne (AR Wrocław, 1987), prof. nauk rolniczych (1996). Pierwszy absolwent Wydziału, który uzyskał stopień doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora.

Pracował nieprzerwanie (od 1970) na obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, najpierw w Katedrze Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych, przekształconej (1984) w Katedrę Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego, potem w Instytucie Budownictwa i Geoinżynierii (2013) w skład którego weszła Katedra i jej zakłady; kolejno jako asystent (1970-1976), adiunkt (1976-1988), docent (1988-1991), profesor nadzwyczajny (1991-2002), profesor zwyczajny (2002-2016). Nie przerywając wykładów i badań odbył półroczny staż w Biurze Projektów Wodnych Melioracji w Poznaniu (1987/1988).

Kierował Pracownią Metod Komputerowych w Katedrze (1989-92), a następnie Zakładem Mechaniki i Metod Komputerowych (1994-2016). Kierował Katedrą Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego (1991-1997 oraz 2009-2013). Był dziekanem Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska przez dwie kadencje (1990-1993 i 1993-1996), prorektorem ds. studiów Akademii Rolniczej w Poznaniu także dwie kadencje (1996-1999 i 1999-2002). Był zastępcą dyrektora Instytutu Budownictwa i Geotechniki do spraw nauki (2013- 2016), do przejścia na emeryturę 30.09.2016.

Powoływany przez kolejnych Ministrów właściwych dla szkolnictwa wyższego w skład Państwowej Komisji Akredytacyjnej pracował w niej przez trzy kadencje (2002-2004, 2005-2007 i 2008-2011), a przez dwie kadencje (2005-2007 i 2008-2011) przewodniczył Zespołowi Kierunków Studiów Rolniczych Leśnych i Weterynaryjnych oraz wchodził w skład Prezydium tejże PKA.

Stowarzyszenia i towarzystwa naukowe: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (od 1971); Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 1977); International Association for Hydraulic Engineering and Research (1990-2010); Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki (od 1991); Komitet Nauk Mechanicznych i Budowlanych Oddz. PAN w Poznaniu (1996-2014).

Badania: (1) zjawiska przepływów przez ośrodki porowate (gleby, grunty), zwłaszcza filtracja z nieliniowymi równaniami konstytutywnymi, przepływy ze strefą niepełnego nasycenia i mieszanym reżimem przepływu; rozprzestrzenianie zanieczyszczeń wraz z matematycznym opisem oraz numerycznymi metodami analizy i prognozowania takich zjawisk; (2) modelowanie matematyczne i zastosowania metod komputerowych w inżynierii, ochronie i kształtowaniu środowiska (złożone problemy filtracji przez i wokół budowli wodnych, filtracyjny transport zanieczyszczeń, ustalony ruch cieczy w rzekach i sieciach rzecznych z uwzględnieniem zabudowy hydrotechnicznej; (3) problemy statyki budowli hydrotechnicznych (zwłaszcza zbiorniki prostokątne) z numerycznymi metodami analizy oraz (4) wybrane problemy historii hydrotechniki (znaki i tablice powodziowe, pocztówki o treściach hydrotechnicznych).

Opublikował drukiem 242 prace, w tym 78 oryginalnych prac twórczych (rozprawy, studia, artykuły naukowe), 32 artykuły i opracowania przeglądowe, 13 opracowań zwartych (książki i monografie naukowe, podręczniki i skrypty), 14 dyskusji i recenzji naukowych, 61 opracowań i informacji dydaktycznych oraz prac biograficznych, a także 20 artykułów o charakterze publicystyki akademickiej oraz 24 prace popularyzujące hydrotechnikę i jej historię.

Autor lub współautor prawie 250 opracowań (programów i systemów komputerowych, ekspertyz i opinii), w tym prawie 100 opracowań dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Promotor w czterech przewodach doktorskich (Zbigniew Sroka, 1990 – AR Wrocław; Ireneusz Laks 1998 – AR Poznań (z wyróżnieniem); Zbigniew Walczak, 2006 - AR Poznań, Daniel Zawal, 2014 – SGGW Warszawa (z wyróżnieniem).

Prowadzi nadal wykłady z zakresu: mechaniki i wytrzymałości materiałów; metod komputerowych w inżynierii środowiska; analizy i prognozowania ruchu wód gruntowych.

Opiekun 43 prac magisterskich, w tym nagrodzonych: Nagrodą prof. J. Zwolińskiego - najlepsza praca na Uczelni (Ireneusz Laks, 1991/92) i Nagrodą Dziekana - najlepsza praca na Wydziale (Roman Tomasz, 1982/83). Opiekun 7 prac inżynierskich.

Nagrody i odznaczenia: czterokrotnie nagroda Ministra za działalność w PKA, siedemnastokrotnie nagroda JM Rektora AR w Poznaniu za działalność naukową oraz wielokrotnie za działalność organizacyjną; Srebrny (1986) i Złoty (1998) Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003), Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2009), Złota (2001) i Srebrna (1984) Odznaka Honorowa SITWM, Srebrna Odznaka Honorowa NOT (2016)

Hobby: wszystko co dotyczy poznańskiego węzła wodnego rzeki Warty (zwłaszcza stare pocztówki); w czasie wakacji – amatorska rzeźba głów, masek i figurek drewnianych.

 

Ważniejsze prace oryginalne: Model mieszany metody elementów skończonych dla problemów filtracji ustalonej, Arch. Hydrotechniki, 1975, 22, 2, s:155-166, O pewnej interpretacji metod energetycznych dla problemów filtracji ustalonej, Mech. Teoret. i Stos. 1981, 19, 1 s:105-113, Drainage due to gravity under nonlinear law, Journal of Irrigation and Drainage Eng. 1985, 111, 1, p:89-94, Analiza zagadnień filtracji ustalonej z nieliniowymi równaniami konstytutywnymi, Rocz. AR Poznań, Rozpr. Nauk. 1986, 162, s. 1-126, On a reciprocal theorem in theory of ground water flow. Roczniki Nauk Rolniczych (seria F), 83 (1991), z.1/2, s.59‑64, An iterative coupling of numerical groundwater flow models (współaut.), Journal of Hydrology and Hydromechanics 1994, 42, p:25-37; Computer system of flow simulation for the river (współaut.), Prace Nauk. Inst. Geotech. i hydrotech. Pol. Wrocławskiej, 1996, 71, s:143-156; Analysis of influence of protection inside levee on the characteristic of seepage flow (współaut.), Rocz. AR Poznań, 1999, 310, cz. II, s:85-97; Tarowanie modelu długiej rzeki nizinnej jako problem optymalizacyjny (współaut.) [w:] Modelowanie Procesów Hydrologii. Wyd. Pol. Wrocławskiej, 2008, s:205-225; oraz podręczniki i książki, m. in.: Przewodnik do ćwiczeń z mechaniki budowli (współaut.) 1979; Elementy informatyki 1980, 1888, 1989, Komputerowe obliczenia filtracji dla budownictwa wodno-melioracyjnego (współaut.) 1992, Komputerowe obliczenia hydrauliczne dla budownictwa wodno-melioracyjnego (red. i współaut.) 1993; Zeszyt Jubileuszowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska (współaut.) 1994; Analiza ustalonych przepływów wód gruntowych metodą elementów skończonych. Oprogramowanie inżynierskie (główny autor) 2004, Problemy modelowania pracy zbiornika przyrzecznego (redaktor i współautor) 2015. 

 

2017-10-10