Młodzi Towaroznawcy UEP 2019

W dniu 7.06.2019 odbyło się XV Forum Kół Naukowych Towaroznawstwa w ramach XIV DNI WYDZIAŁU TOWAROZNAWSTWA przedstawicielka Naszego koła naukowego Paulina Sarbak zajęła 3 miejsce w Sesji Prezentacji Posterowych oraz dodatkowo otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego za wartość poznawczą i aplikacyjną prezentowanej pracy posterowej pt: „Zmiany tekstury i właściwości wody chleba bezglutenowego z mączka że świerszczy podczas przechowywania”.