Zarząd

Prezes

Krzysztof Smarzyński

 

Wiceprezes

Marta Guźniczak

 

Skarbnik

Maria Różańska