O KNTŻ

Koło Naukowe Technologów Żywności jest niezależną organizacją zrzeszającą studentów, których celem jest praktyczne wykorzystanie wiedzy. Członkowie Koła lokują swoje zainteresowania naukowe głównie w takich obszarach tematycznych jak: biotechnologia żywności, nowoczesne technologie przetwórstwa żywności, a także towaroznawstwo. Działalność Koła opiera się głównie na realizowaniu projektów badawczych i prezentowaniu wyników swoich badań podczas konferencji i sesji naukowych, zarówno ogólnokrajowych, jak i w ramach własnej uczelni.

W ramach swojej działalności członkowie Koła Naukowego zajmują się także organizacją warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży mających na celu szerzenie wiedzy z zakresu żywności oraz propagowanie zdrowego odżywiania i stylu życia. Ponadto przedstawiciele KNTŻ angażują się również w promocję wydziału uczestnicząc m.in. w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich zorganizowanych przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu i projekt „Nowa Żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych”. Do wieloletnich tradycji Koła należy warzenie piwa, które nieustannie cieszy się niezwykłą popularnością.