Opiekun Naukowy

Dr inż. Przemysław Kowalczewski

mail: przemyslaw.kowalczewski@up.poznan.pl
tel.: 61 848 7297