Witamy na stronie Katedry Inżynierii Leśnej

 

Zapraszamy do kontaktu

 

 

Główny kierunek badań Katedry wiąże się z dwoma zasadniczymi nurtami inżynierii leśnej: gospodarką wodną w lasach i inflastrukturą techniczną w lasach. Prowadzone są również badania związane z ekoinżynierią.

 

Zajęcia dydaktyczna prowadzone w Katedrze Inżynierii Leśnej obejmują następujące przedmioty:

  • Geodezja leśna,
  • Hydrologia,
  • Technologie informatyczne
  • Inżynieria Leśna
  • Inżynieria Ekologiczna
  • Przejścia dla zwierząt
  • Łowiecka infrastruktura techniczna
  • Informatyka stosowana w leśnictwie
  • Praktyczna ochrona przyrody

 

Obecnie w Katedrze Inżynierii Leśnej prowadzone są badania naukowe związane z optymalizacją infrastruktury inżynieryjnej niezbędnej dla zapewnienia funkcjonowania i stabilności terenów leśnych.

 

W ofercie badawczej można uzyskać informację na temat szeregu opracowań naukowych i ekspertyz.

 

 

Home

Historical Outline

      The Department came into being in 1921 as a unit of the Faculty of Agronomy and Forestry of the Poznan University. Its founder and the first head was Professor Julian Rafalski. Afterwards, the following scientists were in charge of the Department:

Subscribe to The Department of Forest Engineering RSS
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE