Prof. dr hab. Romuald Górski

Przebieg pracy naukowej:

 • 1987 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera zootechniki – Akademia Rolnicza  w Poznaniu,
 • 1994 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa nadanego przez Radę Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu,
 • 2001 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, specjalność ochrona roślin nadanego przez  Radę Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu,
 • 2005 – stanowisko profesora nadzwyczajnego,
 • 2012 – tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

 

Zainteresowania i główne kierunki badawcze:

 • monitorowanie występowania szkodników,
 • zastosowanie biologicznej i integrowanej ochrony roślin w zwalczaniu szkodników szklarniowych,
 • aparatura do ochrony roślin,
 • przydatność środków pochodzenia naturalnego, w tym olejków eterycznych w zwalczaniu szkodników i patogenów,
 • zwalczanie grzybów Trichoderma spp., wywołujących zieloną pleśń oraz innych patogenów występujących w uprawie grzybów jadalnych,
 • wpływ stałego pola magnetycznego na efektywność wykonywanych zabiegów,
 • wpływ pola elektrycznego z równoczesnym jego ekranowaniem na zdrowotność człowieka i  roślin.

 

Członkostwo i pełnione funkcje:

 • sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  dla kandydatów na studia dzienne i zaoczne w latach 1996-1996.
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia dzienne w latach 2003-2004.
 • członek Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu od 2001 roku,
 • członek Komitetu Organizacyjnego obchody Jubileuszu 50–lecia Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu w latach 2004-2006,
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w latach 2005-2008,
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w latach 2008-2011,
 • członek Rektorskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Aparatury w latach 2005-2008,
 • członek Rektorskiej Komisji ds. Aparatury w latach 2008-2011,
 • członek Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Ogrodniczego na kadencję 2008-2012,
 • członek Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2008-2012,
 • kierownik Katedry Metod Ochrony Roślin w latach 2009-2013,
 • członek Rektorskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Aparatury od 2011 roku,
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich od 2012 roku
 • członek Komisji ds. Rejestracji Środków Biotechnicznego i Biologicznego Zwalczania oraz Roślin Transgenicznych przy Instytucie Ochrony Roślin- Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu w latach 2002- 2005,
 • redaktor działu „Entomologia” wydawnictwa naukowego „Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin” od 2012 roku,
 • członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych od 2005 roku,
 • członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin od 2006 roku.

 

Staże i wyprawy naukowe:

 • 1990 r.  Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach – staż naukowy
 • 1991r. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach – staż naukowy
 • 1992 r. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie – staż naukowy

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2011 r. Srebrny Krzyż Zasługi  za Długoletnią Służbę.
 • 2011 r. Nagroda Zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami,
 • 2010 r. Nagroda Zespołową II Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za zgłoszenie patentowe „kompozycja przeciwko szkodnikom, zwłaszcza pluskwiakom, zastosowanie kompozycji do zwalczania szkodników oraz sposób wytwarzania kompozycji” oraz za znaczący dorobek naukowy,
 • 2009 r. Srebrny medal na Światowych Targach Wynalazczości „Eureka”  w Brukseli za kompozycję przeciwko szkodnikom (The Belgian and International Trade Fair For Technological Innovation – for the innovation: Protection composition against pests)
 • 2002 r. Nagroda Indywidualna Stopnia II  JM Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu za przedstawioną rozprawę habilitacyjną pt. „Barwne pułapki chwytne w monitorowaniu szkodników roślin szklarniowych” oraz osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi,
 • 2001 r. Brązowy Krzyż Zasługi za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej

 

Dorobek naukowy:

 • Oryginalne prace twórcze

Górski R.,  Klaiber T., Sobieralski K. (2017): The influence of Effective Microorganisms      applications on the chemical composition in lettuce grown under cover. Ecological Chemistry and Engineering A, 24(1): 113-121.

Górski R., Sobieralski K. Siwulski M.(2016): The effect of hemp essential oil on mortality of Aulacorthum solani Kalt. and Tetranychus urticae Koch. Ecological Chemistry and Engineering S, 23(3): 505-511.

Górski R., Sobieralski K., Siwulski M, Sas-Golak I., Lewandowski D. (2014): Effect of Trichoderma isolates on primordia formation of crossbred cultures of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Progress in Plant Protection 54 (1): 106-110.

Górski R., Sobieralski K., Siwulski M, Sas-Golak I., Lewandowski D. (2014):  Effect  of Trichoderma on mycelium development of selected Agaricus bisporus (Lange) Imbach strains. Progress in Plant Protection 54 (1): 102-105.

Kliber T., Starzyk J., Górski R., Sobieralski K. Siwulski M., Rempulska A., Sobiak A. (2014): The studies on applying of Effective Microorganisms (EM) and CRF on nutrient contents in leaves and yielding of tomato. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 13 (1): 79-90.

Kałużewicz A., Górski R., Sobieralski S. Siwulski M., Sas-Golak I. (2014): The effect of   calcium chloride and calcium lactate irrigation on the field and dry matter content in two strains of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Ecological Chemistry and Engineering S, 21(4): 677-683.

Górski R., Siwulski M., Frąszczak B., Sas-Golak I. (2014): The effect of Trichoderma isolates, from family mushroom growing farms, on the yield of four Agaricus bisporus (Lange) Imbach strains.  Journal of Plant Protection Research 54 (1): 102-105. 

Siwulski M., Sobieralski K., Lisiecka J., Błaszczyk L., Frużyńska-Jóźwiak D., Górski R., Sas-Golak I. (2013): The effect of substrate infestation with Trichoderma isolates on yielding of Pholiota nameko (T.Ito) S.Ito et Imai. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 12 (1): 77-88.

Siwulski M., Sobieralski K., Górski R., Lisiecka J., Sas-Golak I.  (2012): Wpływ wybranych olejków eterycznych na wzrost grzybni i wiązanie owocników pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1217-1221.

Sobieralski K., Siwulski M., Komoń-Żelazowska M., Błaszczyk L., Górski R., Spiżewski  T., Sas-Golak I. (2012): Evaluation of the growth of Trichoderma pleurotum and Trichoderm. pleuroticola isolates and their biotic interaction with Pleurotus sp.. Journal of Plant Protection Research 52 (2): 235-239 .

Wosiński S., Jurga J.,  Kruczyński Z., Górski R., Sobieralski K., Siwulski M. (2012): An ESR  study of free radicals scavenging by red tea.  Ecological Chemistry and Engineerig S 19 (1): 47-54.

Siwulski M., Sobieralski K., Górski R., Lisiecka J., Sas-Golak I. (2011): Temperature and pH impact on the mycelium growth of Mycogone perniciosa and Vericillium fungicola isolates derived from Polish and foreign mushroom growing houses.  Journal of Plant Protection Research 51 (3): 268-272.

Kozłowski R. J.Górski R. (2011): A comparison of results of image analysis and conventional   measurement for model of evaluation growth of funguj. Biometrical Letters 48 (2): 123-134.

Górski R., Pawłowka K. (2011): Wpływ pokarmu na długość życia owadów dorosłych   drapieżnego pluskwiaka Macrolophus melanotoma (Costa). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (2): 759-762.

Górski R., Kania A. (2010): Wpływ olejków  kolendrowego  i petitgrain na śmiertelność mszycy ziemniaczanej (Aulacorthum solani Kalt.) występującej na tytoniu. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 50 (3): 1529-1532.

Sobieralski K., Siwulski M., Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Nowak-Sowińska M. (2010): Impact of Trichoderma aggressivum f. europaeum isolates on yielding and morphological features of Pleurotus eryngii. Phytopathologia 56:17-25.

Górski R., Kleiber T. (2010): Effect of effective microorganisms (EM) on nutrient content in substrate and development and yielding of rosa (Rosa x hybrida) and gerbera (Gerbera jamesonii). Ecological Chemistry and Engineering series S, 17 (4): 505-513.

Górski R., Kozłowska M., Góra K., Kozłowski R. (2010): Analiza porównawcza wpływu naturalnych olejków eterycznych na ograniczenie wzrostu grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 50 (1): 352-356.

Górski R., Pawłowska K. (2010): Wpływ pokarmu na długość rozwoju larwalnego drapieżnego pluskwiaka Macrolophus melanotoma (Costa) stosowanego w uprawie  gerbery.  Progress  in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 50 (3): 1482-1485.

Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Góra K. (2010): The effect of selected natural essential oils on in vitro development of fungus Trichoderma harzianum found in common mushroom (Agaricus bisporus) cultivation. Ecological Chemistry and Engineering series S, 17 (2): 177-185.

Górski R., Tomczak M. (2010): Usefulness of natural essential oils in the control of foxglove aphid (Aulacorthum solani Kalt.) occurring on eggplant (Solanum melongena L.). Ecological Chemistry and Engineering series S, 17 (3): 345-349.

Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Górski R. (2010): Impact of infection with Trichoderma aggressivum f. europaeum isolates on carpophore setting and yielding of Agaricus bisporus. Phytopatologia 55: 35-41.

Siwulski M., Sobieralski K., Górski R. (2010): Wpływ olejku herbacianego na wzrost grzybni grzybów rodzaju Trichoderma. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 50 (4): 2049-2054.

Dorna H., Górski R., Szopińska D., Tylkowska K., Jurga J., Wosiński S., Tomczak M. (2010): Effects of a permanent magnetic field together with the shielding of an alternating electric field on carrot seed vigour and germination. Ecological Chemistry and Engineering,  series S 17 (1): 53-61.

Górski R., Piątek H. (2009): Wpływ naturalnych olejków eterycznych na śmiertelność mszycy ziemniaczanej (Aulacorthum solani Kalt.) występującej na tytoniu szlachetnym. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 2009-2012.

Górski R., Szklarz M., Kaniewski R. (2009): Skuteczność olejku eterycznego z konopi siewnej w zwalczaniu mszycy jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea Pass.) występującej na jabłoni. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 2013-2016.

Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Górski R. (2009): Impact of Trichoderma aggressivum f. europaeum Th2 on the yielding of Agaricus bisporus. Phytopatologia Polonica 53: 5-10.

Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Górski R. (2009): Wpływ temperatury pasteryzacji podłoża w uprawie boczniaka na wzrost grzybni kilku szczepów z rodzaju Trichoderma. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 727-730.

Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I., Górski R. (2009): Wpływ sposobu przygotowania podłoża do uprawy pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) na wzrost grzybni agresywnych szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 731-734.

Kozłowski R., J., Górski R., Kozłowska M. (2009): Metody analizy obrazu w badaniach krzywej wzrostu grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imach). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (3): 1285-1290.

Górski R., Pawłowska K. (2009): Przydatność drapieżnego pluskwiaka Macrolophus melanotoma (Costa) w biologicznym zwalczaniu mączlika szklarniowego (Trialeurodes vaporariorum Westwood) w uprawie gerbery. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 1956-1959.

Górski R., Pawłowska K., Kozłowska M. (2009): Wielozmienna analiza wpływu pokarmu na długość rozwoju stadiów larwalnych oraz długość życia samic i samców Macrolophus melanotoma (Costa). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 1960-1965.

Górski R., Góra K. (2009): Wpływ efektywnych mikroorganizmów (EM) na rozwój in vitro grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 2005-2008.

Siwulski M, Sobieralski K., Buśko S., Górski R. (2009): Wpływ różnych szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma na rozwój grzybni dwóch odmian boczniaka ostrygowatego – Pleurotus ostreatus (Jacq.) Queilet. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (2):    714-718.

Sobieralski K., Siwulski M., Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D. (2009): Porównanie rozwoju grzybni grzybów z rodzaju Trichoderma pochodzących z krajowych pieczarkarni. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 723-726.

Górski R., Wachowiak M., Tomczak M. (2009):The effect of water magnetized with negative  magnetic field on effectiveness of selected zoocides in the control of two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch). Journal of Plant Protection Research 49 (1): 87-91.

Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. (2008): The effect of selected preparations on in vitro development of fungus Trichoderma harzianum found in button mushroom (Agaricus bisporus) crop. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 529: 27-33.

Dorna H., Górski R., Szopińska D., Tylkowska K. (2008): Zdrowotność nasion marchwi traktowanych naturalnymi olejkami eterycznymi. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 48 (2): 710-714.

Górski R. (2008): Przydatność drapieżnego roztocza Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) w biologicznym zwalczaniu mączlika szklarniowego (Trialeurodes vaporariorum Westwood) w uprawie gerbery. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 48 (4): 1290-1293.

Górski R., Kozłowska M. (2008): Wpływ fungicydów Bravo 500 SC i Bravo Plus 500 SC na model wzrostu grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus /Lange/ Imbach). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 48 (4): 1294-1298.

Górski R., Piątek H. (2008): Skuteczność działania naturalnych olejków eterycznych w zwalczaniu przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) występującego na fasoli karłowej. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 48 (4): 1347-1350.

Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. (2008): Wpływ naturalnych olejków  eterycznych na rozwój in vitro grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 529: 19-26.

Górski R. (2007): Application of predatory beetle Atheta coriaria Kraatz in biological control of mushroom sciarids (Sciaridae) in the cultivation of mushroom Agaricus bisporus (Lange) Imbach. IOBC/EPRS Bulletin 36: 23-26.

Górski R., Markiewicz B, Golcz A. (2007): Przydatność zabiegów zamgławiania w ochronie oberżyny (Solanum melongena L.) przed szkodnikami. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 47 (4): 289- 292.

Górski R., Sobieralski K., Siwulski M. (2006): Zastosowanie drapieżnego chrząszcza Atheta coriaria Kraatz w biologicznym zwalczaniu ziemiórek (Sciaridae) w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus /Lange/ Imbach). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 319-321.

Górski R. (2006): Przydatność nowej wersji odstraszacza elektroakustycznego typu „Anty-Mysior” w ochronie trawników przed kretem (Talpa europaea L.). ). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 331- 333.

Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R., Sobieralski K., Siwulski M. (2006): The effect of selected preparations on in vitro growth of Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride found in garden mushroom (Agaricus bisporus) crop. Phytopathologia Polonica 42: 29-35.

Górski R. (2005): Effectiveness of electro-acoustic scares of „Anty-Mysior” type in lawn protection against mole (Talpa europaea L.).  Rocz. AR Poznań CCCLXX, Ogrodn. 39: 21-26.

Górski R. (2005): Effectiveness of natural essential oils added to blue sticky traps in the monitoring of the occurrence of sciarid flies (Sciaridae). Rocz. AR Poznań CCCLXX, Ogrodn. 39: 27-32.

Górski R., Kierzek R. (2005): The effect of agents modifying properties of spray liquid on the activity of propoxycarbazone sodium (Attribut 70 WG). Rocz. AR Poznań CCCLXX, Ogrodn. 39: 33-44.

Górski R., Kierzek R., Kwiatkowski J. (2005): Możliwości poprawy działania propoksykarbazonu sodowego (Attribut 70 WG) w uprawie pszenicy jarej. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 45 (2): 686-690.

Górski R., Pawłowska K. (2005): Zastosowanie naturalnych olejków eterycznych w monitorowaniu występowania miniarki szklarniówki (Liriomyza huidobrensis Blanchard). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 45 (2): 691-693.

Górski R., Pawłowska K., Przykucki P. (2005): Skuteczność działania odstraszaczy akustycznych w ochronie trawników przed kretem (Talpa europaea L.). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 45 (2): 694-696.

Górski R. (2005): Effectiveness of natural essential oils in  monitoring of the occurrence of pea leafminer (Liriomyza huidobrensis Blanchard) in gerbera crop. Journal of Plant Protection Research, 45 (4): 287-291.

Górski R., Mielcarek M. (2004): Effectiveness of seed dressings in protection of onion against onion fly (Hylemyia antiqua Meig.). Journal of Plant Protection Research, 44 (1): 65-68.

Górski R. (2004): Effectiveness of natural essential oils added to yellow sticky traps in the monitoring of sciarid flies (Sciaridae). Rocz. AR Poznań CCCXLIX, Ogrodn. 38: 43-48.

Górski R., Jabłońska J., Pawłowska K. (2004): Evaluation of the effectiveness of preparations Kretol Mega VP and Kretox 03 GB in the protection of lawns against mole (Talpa europaea L.). Rocz. AR Poznań CCCXLIX, Ogrodn. 38: 49-56.

Górski R., Wachowiak M., Depta S. (2004): Ocena przydatności nośnika „Mgłavit” do wytwornic mgły zimnej w ochronie roślin szklarniowych. Rocz. AR Poznań CCCXLIX, Ogrodn. 38: 57-67.

Górski R. (2004): Effectiveness of natural essential oils in the monitoring of greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum Westwood). Folia Horticulturae, Ann. 16/1: 183-187.

Górski R., Jezior K. (2004): Ocena skuteczności atraktantów zapachowych w monitorowaniu występowania miniarki szklarniówki (Liriomyza huidobrensis Blanchard). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 702-704.

Górski R., Nowak J. (2004): Ochrona trawników przed kretem (Talpa europaea L.) przy zastosowaniu środków Kretol 02 VP i Kretol 5 GR. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 705-706.

Górski R., Wachowiak M. (2004): Effect of magnetized water on the effectiveness of selected zoocides in the control of red spider mite (Tetranychus urticae Koch) and grain weevil (Sitophilus granarius L.). Journal of Plant Protection Research, 44 (1): 13-18.

Górski R. (2003): Evaluation of the effectiveness of coloured sticky traps of Polish production in the monitoring of greenhouse plant pests occurrence. Rocz. AR Poznań CCCXLVIII, Ogrodn. 36: 23-31.

Górski R., Baranowski T. (2003): Assessment of the efficacy of „Mgłavit” carrier for non-thermal fog machines in greenhouse plant protection. Rocz. AR Poznań CCCXLVIII, Ogrodn. 36: 33-38.

Górski R., Grabarkiewicz E. (2003): Evaluation of the effectiveness of  lighted yellow sticky traps in the monitoring of the occurrence of greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum Westwood). Rocz. AR Poznań CCCXLVIII, Ogrodn. 36: 39-43.

Górski R. (2003): Evaluation of the effectiveness of lighted blue sticky traps in the monitoring of the occurrence of western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande). Journal of Plant Protection Research, 43 (1): 5-9.

Górski R. (2003): Skuteczność naturalnych olejków eterycznych w monitorowaniu mączlika szklarniowego (Trialeurodes vaporariorum Westwood). Folia Horticulturae, Suplement 1. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych pt. „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia,” Kraków 9-11 września 2003: 629-631.

Górski R., Golcz A., Markiewicz B. (2003): Ochrona oberżyny (Solanum melongena L.) przed szkodnikami. Folia Horticulturae, Suplement 1. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych pt. „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia”, Kraków 9-11 września 2003:    653-655.

Górski R. (2003): Evaluation of the effectiveness of natural essential oils in the monitoring of the occurrence of greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum Westwood). Journal of Plant Protection Research, 43 (4): 393-397.

Górski R., Jabłońska J. (2003): Ochrona trawników przed kretem  (Talpa europaea L.) przy zastosowaniu środków Kretol Mega VP i Kretox 03 GB. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 43 (2): 651-653.

Górski R., Mielcarek M. (2003): Skuteczność zapraw nasiennych w ochronie cebuli przed śmietką cebulanką (Hylemyia antiqua Meig.). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 43 (2): 654-656.

Dankowska E., Górski R. (2001): Monitorowanie i dynamika występowania ziemiórek  (Sciaridae) w uprawach szklarniowych. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 41 (2): 548-550.

Górski R. (2001): Ocena stopnia skażenia  odzieży ochronnej operatora podczas  wykonywania zabiegów ochrony roślin z  użyciem ręcznych opryskiwaczy rotacyjnych ULVAFAN MK-2  i  ULVA +.  Biuletyn Naukowy Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, nr 12: 361-365.

Górski R. (2001):  Evaluation  of  the  effectivity  of  blue sticky  traps  in  the    monitoring of sciarid flies (Sciaridae). Rocz. AR Poznań CCCXXXIX, Ogrodn. 34: 17 – 21.

Górski R. (2001): Barwne pułapki chwytne w monitorowaniu szkodników roślin  szklarniowych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rozprawy  Naukowe, zeszyt 310: 1 – 108.  

Górski R. (2000): Ocena skuteczności działania barwnych tablic chwytnych w  monitorowaniu występowania wciornastka kalifornijskiego (Frankliniella occidentalis Pergande). III Ogólnopolskie Sympozjum pt. “Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie”, Poznań 25 – 26. 09. 2000 r. Rocz. AR Poznań  CCCXXIII. Ogrodn. 31, cz. I: 277 – 281.

Górski R., Baranowski T. (1999):  Utility assessment of Polish non-termal aerosol applicators „Mgła E -Turbo” and ” Mgła E „in greenhouse plant protection. Techniques in greenhouse plant  protection, I International Conference Warsaw-Poland  23-26.05 1999. Papers: 53 – 57.

Górski R. (1999): Monitorowanie szkodników roślin szklarniowych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, vol. 39(1):  321- 326.

Baranowski T., Górski R. ( 1999 ):  Przydatność wytwornicy mgły ” Mgła E – Turbo ” w  ochronie róż. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, vol. 39 ( 2): 571- 573.

Górski R., Baranowski T., Ratajkiewicz H. (1998):  Ocena przydatności ręcznych opryskiwaczy rotacyjnych ULVAFAN MK 2 i ULVA + w ochronie roślin  szklarniowych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, vol. 38(2):  562 – 564.

Górski R. (1997): Nowe możliwości zwalczania przędziorków w uprawach szklarniowych.Progress In Plant Protection/ Postępy W  Ochronie Roślin, vol. 37 (2):  395-397.

Górski R. (1997): Wyniki badań nad biologią zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis Poppius) na łubinie. Rocz. A.R. Poznań CCXCVI, Ogrodn. 25:  29-36.

Górski R. (1997): Ocena przydatności zamgławiaczy mgły zimnej Mgła E-Turbo i Mgła E w ochronie roślin szklarniowych. Rocz. A.R. Poznań CCXCVI, Ogrodn. 25: 37- 45.

Baranowski T., Górski R., Ratajkiewicz H. (1996): Wyniki badań nad rozprzestrzenianiem się mgły zimnej w warunkach szklarniowych. Progress in Plant Protection / Postępy w ochronie roślin. vol. 36 (2):  367-369.

Górski R. (1996): Dynamika występowania zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis Poppius) na polach łubinu. Rocz. AR Poznań CCLXXXVIII, Ogrodn. 24: 19-27.

Górski R. (1996): Występowanie zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis Poppius) na plach łubinu w Wielkopolsce. Rocz.AR Poznań CCLXXXVIII, Ogrodn. 24: 13-18.

Górski R. (1996): Results of studies on the harmfulness of Lygus bug (Lygus rugulipennis Poppius) on seed cultivations of lupin. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria E, T. 25, Z. 1/2: 63- 68.

Górski R., Romankow W. (1996): Przegląd badań nad występowaniem, biologią i szkodliwością zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis Popp. 1911) (Heteroptera, Miridae). Wiadomości Entomologiczne, T. 15,nr 2:  69-75.

Baranowski T., Górski R. (1995): Wyniki badań nad przydatnością wytwornic mgły zimnej w ochronie roślin szklarniowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nauka w praktyce ogrodniczej” z okazji XXV- lecia Wydziału Ogrodniczego AR w Lublinie –  Lublin 13-15 wrzesień 1995: 443-448.

Górski R. (1994): Biologiczne podstawy zwalczania zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis Popp.) na łubinie. Materiały XXXIV sesji Naukowej IOR w Poznaniu, cz. II: 281-284.

Baranowski T., Górski R. (1993): Chemiczne atraktanty w wykrywaniu szkodników szklarniowych. Materiały XXXIII Sesji Naukowej IOR w Poznaniu, cz. I: 93-97.

Baranowski T., Górski R., Dankowska E. (1992): New quarantine glasshouse pests in Poland and coloured sticky traps for their monitoring. Bulletin OEPP/EPPO,  no 22: 347- 349.

Baranowski T., Górski R. (1991): Przydatność kolorowych tablic w ochronie roślin szklarniowych przed szkodnikami. Materiały XXXI Sesji Naukowej IOR w Poznaniu  cz. II: 39-43.

 

 • Książki i monografie

Górski R. (2001): Barwne pułapki chwytne w monitorowaniu szkodników roślin szklarniowych. Rozprawy Naukowe, zeszyt 310. Rocz. A.R. Poznań: 1 – 108.

 

 • Materiały konferencyjne – streszczenia:

Górski R., Siwulski M., Sobieralski K., Góra K. (2009). Wpływ wybranych naturalnych   olejków eterycznych na rozwój in vitro grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus). Konferencja Naukowa PTNO pt. „Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”. Kraków, 10-11 września 2009 r.: 55.

Górski R., Tomczak M. (2009). Przydatność naturalnych olejków eterycznych w zwalczaniu mszycy ziemniaczanej (Aulacorthum solani Kalt.) występującej na oberżynie (Solanum melongena L.). Konferencja Naukowa PTNO pt. „Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”. Kraków, 10-11 września 2009 r.: 56.

Górski R., Domagała T. (2007): Zastosowanie integrowanej ochrony w uprawie anturium. Klub Producentów Anturium, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. XII Konferencja dla producentów anturium pt. „Anturium – atrakcyjne i trwałe kwiaty”. Skierniewice, 27-28 marca 2007 r.: 21-25.

Górski R., Tomczak M. (2007): Wpływ namagnetyzowanej wody na skuteczność działania wybranych środków ochrony roślin. VII Ogólnopolska Konferencja pt. „Racjonalna Technika Ochrony Roślin”. Poznań 2-3 października 2007 r.: 150-155.

Górski R. (2007): Integrowana ochrona chryzantem. Sympozjum pt. „Nowości w uprawie chryzantem”. Poznań 16-17 listopada 2007 r. Wiadomości Chryzantemowe, zeszyt 31: 43-53.

Górski R. (2006):  Potencjalne  skutki  uboczne   stosowania chemicznych środków ochrony   roślin i sposoby im zapobiegania. Materiały szkoleniowe – „Dobra praktyka ochrony roślin gwarancją odpowiedniej jakości produktów roślinnych”. Poznań 28-29 września 2006 r.: 96-105.

Górski R. (2006): Bezpieczeństwo i higiena pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin (BHP). Materiały szkoleniowe – „Integrowana ochrona upraw rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem ziemniaka”. Poznań 24-25 października 2006 r.:  142- 151.

Górski R. (2006): Zagrożenia wynikające ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz sposoby im zapobiegania. Sympozjum pt. „ Nowości w uprawie chryzantem”. Poznań 17-19 listopada 2006 r. Wiadomości Chryzantemowe, zeszyt 30: 53-62.

Górski R., Domagała T. (2005): Integrowana ochrona anturium. Klub  Producentów Anturium, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa  Skierniewicach. X Konferencja dla producentów anturium pt. „Doskonalenie technologii uprawy anturium”. Skierniewice, 20-21 kwietnia 2005 r.: 18-22.

Górski R. (2004): Zagrożenia wynikające ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin w pomieszczeniach zamkniętych. Monografie. Klub Producentów Anturium, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. IX Konferencja dla producentów anturium pt. „Anturium-najpopularniejsza roślina roku”. Skierniewice 23-24 marca 2004 r.: 28-32.

Górski R., Baranowski T. (2004): Urządzenia techniczne w ochronie roślin szklarniowych. Materiały z V Konferencji pt. „Racjonalna technika ochrony roślin”. Poznań 13-14 października 2004 r.: 138-143.

Górski R. (2004): Aparatura do ochrony roślin oraz możliwości jej zastosowania w uprawie chryzantem.  Sympozjum pt. „ Nowości w uprawie chryzantem”. Poznań 19-20 listopada 2004 r. Wiadomości Chryzantemowe, zeszyt 28: 53-60.

Górski R. (2003): Skuteczność naturalnych olejków eterycznych w monitorowaniu mączlika szklarniowego (Trialeurodes vaporariorum Westwood). Folia Horticulturae. Supl. 2003/1, I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych pt. „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia,” Kraków 9-11 września 2003 r.: 629-631.

Górski R., Golcz A., Markiewicz B. (2003): Ochrona oberżyny (Solanum melongena L.) przed szkodnikami. Folia Horticulturae. Supl. 2003/1, I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych pt. „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia”, Kraków 9-11 września 2003 r.: 653-655.

Górski R. (2003): Technika ochrony roślin  w uprawie  anturium. Monografie. Klub Producentów Anturium, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. VIII Konferencja dla producentów anturium pt. „Doskonalenie nawożenia oraz ochrony anturium przed chorobami i szkodnikami”. Skierniewice, 25-26 marca 2003 r.: 24 – 28.

Górski R. (1999): Przydatność barwnych tablic chwytnych w ochronie róż przed szkodnikami. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum pt. „Nowości w uprawie róż”. Poznań 28 kwietnia 1999 r: 43-45.

Górski R. (1998): Sposoby stosowania i aparatura do ochrony róż. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum pt. „Nowe Technologie uprawy róż pod osłonami”.  Poznań 8 maj 1998 r.: 81 – 91.

Górski R. (1998): Zamgławianie skutecznym sposobem stosowania środków ochrony roślin w uprawie chryzantem. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum pt. „Nowości w uprawie chryzantem”. Poznań 13 – 14 listopada 1998 r. Wiadomości Chryzantemowe zeszyt 22: 65 – 72.

Górski R. (1997): Przydatność barwnych tablic chwytnych w ochronie  gerbery. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum pt. „Nowości  w uprawie gerbery”. Poznań 6 czerwiec 1997 r.: 39-42.

Górski R. (1997): Przydatność barwnych tablic chwytnych w ochronie chryzantem. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum pt. „Nowości w uprawie chryzantem”. Poznań 14-15 listopad 1997 r., Wiadomości Chryzantemowe zeszyt 21: 77-79.

Górski R. (1997): Korzyści wynikające ze stosowania Mgłavitu – nowego nośnika do zamgławiania roślin. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum pt. „Nowości w uprawie chryzantem”. Poznań 14 – 15 listopada 1997 r. Wiadomości Chryzantemowe zeszyt 21: 87-89.

Górski R. (1996): Monitoring agrofagów i technika wykonywania zabiegów w szklarniach. Biologiczna ochrona upraw pod osłonami. Materiały Warsztatów Szkoleniowych pt. „Wdrożenie biologicznych metod ochrony roślin pod osłonami celem zwiększenia dostaw   zdrowej żywności”.  Poznań   11-14  czerwca 1996 r., Tom I: 1-9.

Górski R. (1996): Przydatność zamgławiaczy mgły zimnej produkcji krajowej w ochronie roślin szklarniowych. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum pt. „Nowości w uprawie gerbery”. Poznań 31 maja 1996 r: 52-60.

Górski R., Ratajkiewicz H. (1995): Zwalczanie szkodników gerbery w pomieszczeniach zamkniętych. Materiały Ogólno-polskiego Sympozjum pt. „Nowości w uprawie gerbery”. Poznań 2 czerwca 1995 r.: 46-50.

Górski R. (1995): Sposoby stosowania środków chemicznych w uprawie chryzantem. Materiały Ogólnopolskiego  Sympozjum pt. „Nowości  w  uprawie  chryzantem”. Poznań  17  listopada 1995 r.: Wiadomości Chryzantemowe zeszyt  19:  61-67.

Górski R. (1994): Sposoby stosowania preparatów w pomieszczeniach zamkniętych . Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum pt. „Nowe tendencje w ochronie roślin szklarniowych”. Poznań 28 stycznia   1994 r.:  46-51.

Górski R. (1994): BHP w ochronie roślin szklarniowych. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum pt. „Nowe tendencje w ochronie roślin szklarniowych”. Poznań 28 stycznia 1994 r:  52-56.

Baranowski T., Górski R. (1994): Techniczne urządzenia w zwalczaniu chorób i szkodników w uprawie pod osłonami. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum pt. „Wyposażenie szklarni i tuneli foliowych do uprawy roślin ozdobnych”. Poznań 25 lutego 1994 r.:  32-37.

Górski R., Baranowski T. (1994): Charakterystyka nowej aparatury przydatnej w ochronie chryzantem przed chorobami i szkodnikami. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum pt. „Nowości w uprawie chryzantem”. Poznań 9 – 10 listopada 1994 r.: Wiadomości Chryzantemowe zeszyt 17: 64-67.

Górski R., Baranowski T. (1993): Kolorowe bioindykatory w sygnalizowaniu występowania szkodników roślin szklarniowych. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum pt. „Oszczędne technologie w ogrodnictwie szklarniowym”. Stowarzyszenie Inżynierów  i Techników NOT, Poznań 23-24 lutego 1993 r.: 69-71.

 

 • Komunikaty i doniesienia naukowe:

Górski R., Piątek H, Sobieralski K., Siwulski M. (2012): Wpływ dokarmiania larw drapieżnego pluskwiaka Macrolophus melanotoma Costa na długość ich rozwoju. 52. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań  9 – 10 lutego 2012 r., Streszczenia: 129.

Górski R., Sobieralski K., Siwulski M. (2012): Wpływ olejków eterycznych na śmiertelność mszycy ziemniaczanej (Aulacorthum solani Kalt.) występującej na oberżynie (Solanum melongena L.). 52. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań  9 – 10 lutego 2012 r., Streszczenia: 151-152.

Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Góra K., Foltyn O. (2016): Wpływ wybranych, naturalnych olejków eterycznych na rozwój in vitro grzyba Trichoderma harzianum (Rifai) występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej  Agaricus bisporus (Lange) Imbach. V Konferencja Naukowa pt. „Nowe patogeny i choroby roślin”, Skierniewice 6 kwietnia 2016 roku. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Streszczenia: 18.

Siwulski M., Sobieralski K., Górski R., Sas-Golak I. (2011): Wpływ temperatury i pH pożywki na wzrost grzybni izolatów Mycogone perniciosa i Verticillium fungicola z krajowych i zagranicznych pieczarkarni. 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań  17 – 18 lutego 2011 r., Streszczenia: 267-268.

Górski R., Pawłowska K. (2011): Wpływ pokarmu na długość życia owadów dorosłych drapieżnego pluskwiaka Macrolophus melanotoma (Costa). 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 17 – 18 lutego 2011 r., Streszczenia: 111-112.

Sobieralski  K., Siwulski M., Górski R. (2010): Wpływ olejku herbacianego na rozwój grzybni kilku gatunków grzybów patogenicznych dla pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Druga Konferencja Naukowa pt. „Nowe patogeny i choroby roślin”, Skierniewice 13-14 kwietnia 2010 r. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Streszczenia: 61.

Sobieralski K,  Siwulski M., Górski R. (2010): Wpływ grzybów rodzaju Trichoderma na wzrost grzybni boczniaka Pleurotus djamor (Fr.) Boed. Druga Konferencja Naukowa pt. „Nowe patogeny   i choroby roślin”, Skierniewice 13-14 kwietnia 2010 r. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Streszczenia: 60.

Górski R., Sobieralski K., Siwulski M. (2010): Wpływ olejku konopnego na rozwój in vitro grzybów rodzaju Trichoderma występujących w krajowych pieczarkarniach i boczniakarniach. Druga Konferencja Naukowa pt. „Nowe patogeny i choroby roślin”, Skierniewice 13-14 kwietnia 2010 r. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Streszczenia: 13.

Górski R., Kania A. (2010): Wpływ olejków kolendrowego i petitgrain na śmiertelność mszycy ziemniaczanej (Aulacorthum solani Kalt.) występującej na tytoniu. 50. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 4 – 5 lutego 2010 r., Streszczenia: 359-360.

Górski R., Pawłowska K. (2010): Wpływ pokarmu na długość rozwoju larwalnego drapieżnego pluskwiaka Macrolophus melanotoma (Costa) stosowanego w uprawie gerbery. 50. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 4 – 5 lutego 2010 r., Streszczenia: 346-347.

Górski R., Kozłowska M., Góra K., Kozłowski R. (2010): Analiza porównawcza wpływu naturalnych olejków eterycznych na ograniczenie wzrostu grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej. 50. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 4 – 5 lutego 2010 r., Streszczenia: 272.

Siwulski M., Sobieralski K., Górski R. (2010): Wpływ olejku herbacianego na wzrost grzybni grzybów rodzaju Trichoderma.  50. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 4 – 5 lutego 2010 r., Streszczenia: 166-177.

Górski R., Siwulski M., Sobieralski K., Góra K. (2009): Wpływ wybranych naturalnych olejków eterycznych na rozwój in vitro grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus). Konferencja Naukowa PTNO pt. „Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”. Kraków, 10-11 września 2009 r.: 55.

Górski R., Tomczak M. (2009): Przydatność naturalnych olejków eterycznych w zwalczaniu mszycy ziemniaczanej (Aulacorthum solani Kalt.) występującej na oberżynie (Solanum melongena L.). Konferencja Naukowa PTNO pt. „Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”. Kraków, 10-11 września 2009 r.: 56.

Sobieralski K, Siwulski M., Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D. (2009): Porównanie rozwoju grzybni grzybów z rodzaju Trichoderma pochodzących z krajowych pieczarkarni. 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 19 – 20 lutego 2009 r., Streszczenia: 294-295.

Kozłowski R. J., Górski R., Kozłowska M. (2009): Metody analizy obrazu w badaniach krzywej wzrostu grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus /Lange/ Imbach). 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 19 – 20 lutego 2009 r., Streszczenia: 295-296.

Górski R., Szklarz M., Kaniewski R. (2009): Skuteczność olejku eterycznego z konopi siewnej w zwalczaniu mszycy jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea Pass.) występującej na jabłoni. 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 19 – 20 lutego    2009 r., Streszczenia: 381-382.

Górski R., Piątek H. (2009): Skuteczność działania  naturalnych olejków eterycznych w zwalczaniu mszycy ziemniaczanej (Aulacorthum solani Kalt.) występującej na tytoniu szlachetnym.  49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 19 – 20 lutego  2009 r., Streszczenia: 417-418.

Górski R., Pawłowska K., Kozłowska M. (2009): Wielozmienna analiza wpływu pokarmu na długość rozwoju stadiów larwalnych oraz długość życia samic i samców Macrolophus melanotoma (Costa).  49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 19 – 20 luty 2009 r., Streszczenia: 418.

Dorna H., Górski R., Szopińska D., Tylkowska K., Wosiński S., Tomczak M. (2009): Wpływ stałego pola magnetycznego z równoczesnym ekranowaniem przemiennego pola elektrycznego na wigor i kiełkowanie nasion marchwi. Konferencja Naukowa PTNO pt. „Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”. Kraków, 10-11 września 2009 r.: 35.

Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. (2008): Wpływ naturalnych olejków eterycznych na rozwój in vitro grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus). Pierwsza Konferencja Naukowa pt. „Nowe patogeny roślin”, Skierniewice 15-16 kwietnia 2008 r. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Streszczenia: 9.

Kozłowska M., Kozłowski R.J., Górski R. (2008): Application of Chow test to comparison of results of image analysis and conventional measurement in plant protection. First Conference of the Central European Network. Statistics and Life Sciences: Perspective and Challenges. Munich 10 – 13 March 2008. Abstracts of Talks and Posters: 206. (Konferencja międzynarodowa)

Dorna H., Górski R., Szopińska D., Tylkowska K. (2008):  Zdrowotność nasion  marchwi traktowanych naturalnymi olejkami eterycznymi. XLVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 31 stycznia – 1 lutego 2008 r., Streszczenia: 270.

Górski R., Kozłowska M. (2008): Wpływ fungicydów Bravo 500 SC  i Bravo Plus 500 SC na model wzrostu grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus /Lange/ Imbach). XLVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 31 stycznia- 1 lutego 2008 r., Streszczenia: 272-273.

Górski R. (2008): Przydatność drapieżnego roztocza Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) w biologicznym zwalczaniu mączlika szklarniowego (Trialeurodes vaporariorum Westwood) w uprawie gerbery. XLVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 31 stycznia- 1 lutego 2008 r., Streszczenia: 361-362.

Górski R.,  Piątek  H. (2008):  Skuteczność  działania   naturalnych olejków eterycznych w zwalczaniu przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) występującego na fasoli karłowej. XLVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 31 stycznia- 1 lutego 2008 r., Streszczenia: 365.

Kozłowska M., Budka A., Górski R. (2008): Effect of Box-Cox transformation in model of growth of fungus Trichoderma harzianum. First Conference of the Central European Network. Statistics and Life Sciences: Perspective and Challenges. Munich 10-13 March 2008. Abstracts of Talks and Posters: 193.

Górski R., Markiewicz B. Golcz A. (2007): Przydatność zabiegów zamgławiania w ochronie oberżyny (Solanum melongena L.) przed szkodnikami. XLVII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 15-16 luty 2007 r., Streszczenia: 391-392.

Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. (2006): Skuteczność działania wybranych środków ochrony roślin w zwalczaniu grzybów z rodzaju Trichoderma występujących w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus /Lange/ Imbach). XLVI Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 16-17 lutego 2006 r., Streszczenia: 136-137.

Górski R. (2006): Przydatność nowej wersji odstraszacza elektroakustycznego typu „Anty-Mysior” w ochronie trawników przed kretem (Talpa europaea L.). XLVI Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 16-17 lutego 2006 r., Streszczenia: 195-196.

Górski R., Sobieralski K., Siwulski M. (2006): Zastosowanie drapieżnego chrząszcza Atheta coriaria Kraatz w biologicznym zwalczaniu ziemiórek (Sciaridae) w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus /Lange/ Imbach). XLVI Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 16-17 lutego 2006 r., Streszczenia: 229-230.

Górski R. (2006): Application of predatory beetle Atheta coriaria Kraatz in biological control of mushroom sciarids (Sciaridae) in the cultivation of mushroom Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Conference – Biological methods in Integrated Plant Protection and Production, Poznań, Poland, 15-19 May, 2006. IOBC/EPRS Bulletin, Abstracts: 65-66.

Górski R. (2005): Skuteczność działania naturalnych olejków eterycznych w monitorowaniu występowania miniarki szklarniówki (Liriomyza huidobrensis Blanchard) w uprawie gerbery. Ogólnopolska Konferencja pt. „Postęp w produkcji roślin ozdobnych”, Skierniewice 31 stycznia – 1 lutego 2005 r. Streszczenia: 115-116.

Górski R., Kierzek R., Kwiatkowski J. (2005): Możliwości poprawy działania herbicydu Attribut 70 WG w uprawie pszenicy jarej. XLV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań, 3-4 lutego 2005 r., Streszczenia: 218.

Górski R., Pawłowska K. (2005): Zastosowanie naturalnych olejków eterycznych w monitorowaniu występowania miniarki szklarniówki (Liriomyza huidobrensis Blanchard). XLV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań, 3-4 lutego 2005 r., Streszczenia: 280.

Górski R., Pawłowska K., Przykucki P. (2005): Skuteczność działania odstraszaczy akustycznych w ochronie trawników przed kretem (Talpa europaea L.). XLV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań, 3-4 lutego 2005 r., Streszczenia: 320.

Górski R., Jezior K. (2004): Ocena skuteczności atraktantów zapachowych w monitorowaniu występowania miniarki szklarniówki (Liriomyza huidobrensis Blanchard). XLIV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań, 12-13 lutego 2004 r., Streszczenia: 213-214.

Górski R., Nowak J. (2004): Ochrona trawników przed Kretem (Talpa europaea L.) przy zastosowaniu środków Kretol 02 VP i Kretol 5 GR. XLIV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań, 12-13 lutego 2004 r., Streszczenia: 260.

Górski R., Jabłońska J. (2003): Ochrona trawników przed kretem (Talpa europaea L.) przy zastosowaniu preparatów Kretol Mega VP i Kretox 03 GB. XLIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań, 13-14 lutego 2003 r., Streszczenia: 219.

Górski R., Mielcarek  M. (2003): Skuteczność zapraw nasiennych w ochronie  cebuli przed śmietką cebulanką (Hylemyia antiqua Meig.). XLIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań, 13-14 lutego 2003 r., Streszczenia: 220.

Dankowska E., Górski R. (2001): Monitorowanie i dynamika występowania ziemiórek (Sciaridae) w uprawach szklarniowych. XLI Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Poznań, 8-9 lutego 2001 r., Streszczenia: 145.

Górski R. (2000): Ocena stopnia skażenia operatora podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin przy użyciu ręcznych opryskiwaczy rotacyjnych ULVAFAN MK- 2 i ULVA +. Konferencja Naukowa pt. “Środki ochrony roślin – środowisko, żywność, zdrowie człowieka”. Olsztyn 16 – 17 listopada 2000 r. Streszczenia: 71.

Górski R. (1999): Monitorowanie szkodników roślin szklarniowych. XXXIX Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań 11-12 lutego 1999 r. Streszczenia: 4.

Baranowski T., Górski R. (1999): Przydatność wytwornicy mgły – Mgła E Turbo w ochronie róż. XXXIX Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań 11-12 lutego 1999 r. Streszczenia: 134.

Górski R., Baranowski T. (1999): Utility assessment of Polish non-termal aerosol applicators  „Mgła E -Turbo”  and ” Mgła E” in greenhouse plant protection. Techniques in plant protection, International  Conference  Warsaw – Poland 23–26 maja 1999 r. Abstracts: 26.

Górski R., Baranowski T., Ratajkiewicz  H.  (1998): Ocena przydatności ręcznych opryskiwaczy  rotacyjnych ULVAFAN MK 2 i ULVA + w  ochronie  roślin  szklarniowych.  XXXVIII   Sesja Naukowa  Instytutu   Ochrony  Roślin  Poznań,  12-13  lutego 1998  r. Streszczenia: 149.

Górski R., Kozłowska M. (1996): Planning of experiment with Trialeurodes vaporariorum in the greenhouse. XXXIX Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Biometrycznego. Poznań,  6 grudnia 1996 r. Listy Biometryczne (Biometrical Letters) 33 (2): 98.

Baranowski T., Górski R. (1993): Zastosowanie różnych systemów zamgławiania w ochronie szklarniowych roślin ozdobnych. Materiały VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Kwiaciarzy, 9-10 listopada 1993 r., Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice: 3.

Baranowski T., Górski R. (1993): Zastosowanie bioindykatorów w określaniu występowania szkodników roślin szklarniowych. Materiały VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Kwiaciarzy 9-10 listopada 1993 r., Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice: 3.

 

 • Artykuły naukowe

Górski R. (2006): Urządzenia do ochrony roślin uprawianych pod osłonami, cz. I- Opryskiwacze. Ochrona Roślin 1: 11-13.

Górski R. (2006): Urządzenia do ochrony roślin uprawianych pod osłonami, cz. II- Wytwornice mgły gorącej. Ochrona Roślin 2: 16-20.

Górski R. (2006): Urządzenia do ochrony roślin uprawianych pod osłonami, cz.   III- Wytwornice mgły zimnej. Ochrona Roślin 3: 25-27.

Górski R. (2006): Urządzenia do ochrony roślin uprawianych pod osłonami, cz. IV- Urządzenia do parowania gleby i podłoża. Ochrona Roślin 4: 24-26.

Górski R., Fajfer B. (2003):  Możliwości wykorzystania biedronki Stethorus punctillum  Weise w zwalczaniu przędziorków w roślinach uprawianych pod osłonami. Ochrona Roślin 1: 10-11.

Górski R., Baranowski T., Ratajkiewicz H. (1998): Możliwości zastosowania ręcznych opryskiwaczy rotacyjnych w roślinach uprawianych pod osłonami. Ochrona Roślin 4/5: 22-26.

Piątkowski J., Górski R., Bralewski T., Stankiewicz A. (1998):  Macrolophus caliginosus – postęp w biologicznym zwalczaniu mączlika szklarniowego na pomidorze szklarniowym.  Ochrona Roślin 11: 13-14.

Górski R. (1996): Szkodliwość zmienika lucernowca na uprawach nasiennych   łubinu. Ochrona Roślin 6: 11-12.

Baranowski T., Górski R. (1994): Zastosowanie różnych systemów zamgławiania w  szklarniach. Ochrona Roślin  4:  8-9.

Baranowski T., Górski R. (1992): Kolorowe bioindykatory w ochronie roślin szklarniowych  przed szkodnikami. Ochrona Roślin  1: 10-11.

Baranowski T., Górski R. (1990): Żółte pułapki w zwalczaniu mączlika szklarniowego. Ochrona Roślin nr 1-3: 10-13.

Górski R. (2006): Atheta coriaria– drapieżca szkodników w uprawach pod osłonami. Ochrona Roślin 5: 14-16.

Górski R. (2006): Urządzenia do ochrony roślin uprawianych pod osłonami, cz. V – Urządzenia do odparowywania siarki i zoocydów. Ochrona Roślin 5: 17-20.

 

 • Prace popularno-naukowe

Górski R. (2012): Broń biologiczna, cz. 1. Działkowiec 2: 66-67.

Górski R. (2012): Broń biologiczna, cz. 2. Działkowiec 2: 68-69.

Górski R. (2010): Aparatura do ochrony roślin uprawianych pod osłonami. Cz. II. Wytwornice mgły. Hasło Ogrodnicze 1: 28-30.

Górski R. (2010): Bezpieczna  ochrona. Działkowiec, numer specjalny, Terminarz ochrony roślin: 17-19.

Górski R. (2010): Opryskiwacze. Działkowiec 3: 58-59.

Górski R. (2010): Siarka – do ochrony róż pod osłonami. Hasło Ogrodnicze 3: 25.

Górski R. (2009): Szklarnie   i    tunele  przed  sezonem.  Owoce, Warzywa, Kwiaty 20: 19-20.

Górski R. (2009): Odkażanie gleby i podłoży pod osłonami (cz. 1). Dezynfekcja termiczna Owoce, Warzywa, Kwiaty 21: 30.

Górski R. (2009): Odkażanie gleby i podłoży pod osłonami (cz. 2). Dezynfekcja chemiczna Owoce, Warzywa, Kwiaty 22: 32-33.

Górski R. (2009): Aparatura do ochrony roślin uprawianych pod osłonami. Cz. I. Opryskiwacze i ramiona zraszające. Hasło Ogrodnicze 12: 24-26.

Górski R. (2008): Integrowana ochrona chryzantem (cz. I). Owoce, Warzywa, Kwiaty 14: 44-47.

Górski R. (2008): Integrowana Ochrona chryzantem (cz. II). Owoce, Warzywa, Kwiaty 15: 46-48.

Górski R. (2008): Zanim rozpoczniesz produkcję. Owoce, Warzywa, Kwiaty 21: 52-53.

Górski R. (2007): Nowe możliwości biologicznego zwalczania mączlików i wciornastków: Hasło Ogrodnicze 2: 12-14.

Górski R., Pawłowska K., Piątek H. (2007): Integrowana ochrona gerbery (cz. I). Owoce Warzywa, Kwiaty 8: 172-175.

Górski R., Piątek H., Pawłowska K. (2007): Integrowana ochrona gerbery (cz. II). Owoce, Warzywa, Kwiaty 9: 183-187.

Górski R. (2007): Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin  w pomieszczeniach zamkniętych – zagrożenia. Owoce, Warzywa, Kwiaty 17: 56-57.

Górski R. (2007): Bezpieczne sporządzanie cieczy  użytkowej i wykonywanie  zabiegów. Owoce, Warzywa, Kwiaty 23: 42-43.

Górski R. (2007): Przed i po zakończeniu zabiegów ochrony roślin. Owoce, Warzywa, Kwiaty 24: 37-38.

Górski R. (2006): Aparatura do ochrony roślin uprawianych pod osłonami, cz. V- Urządzenia do termicznej dezynfekcji gleby lub podłoża. Hasło Ogrodnicze 1: 48-50.

Górski R. (2006): Monitorowanie szkodników w uprawach pod osłonami. Hasło Ogrodnicze 3: 10-12.

Górski R. (2006): Zamgławianie w ochronie roślin. Owoce, Warzywa, Kwiaty 16:  56-57.

Górski R. (2006): Wytwornice mgły zimnej w ochronie roślin pod osłonami. Owoce, Warzywa, Kwiaty 17-18: 67-69.

Górski R. (2006): Wytwornice mgły gorącej w ochronie roślin pod osłonami. Owoce, Warzywa, Kwiaty 19: 44-45.

Górski R., Domagała T. (2006): Integrowana ochrona anturium. Hasło Ogrodnicze 10: 159-161.

Górski R. (2005): Uwaga: kret!. Działkowiec 2: 62-63.

Górski R., Pawłowska K. (2005): Drapieżna biedronka. Owoce, Warzywa, Kwiaty 6: 37-38.

Górski R. (2005): Aparatura do ochrony roślin uprawianych pod osłonami, cz. I- Opryskiwacze. Hasło Ogrodnicze 8: 166-168.

Górski R. (2005): Aparatura do ochrony roślin uprawianych pod osłonami, cz. II- Wytwornice mgły gorącej. Hasło Ogrodnicze 9:  167-169.

Górski R. (2005): Aparatura do ochrony roślin uprawianych pod osłonami, cz.  III- Wytwornice mgły zimnej. Hasło Ogrodnicze 10: 159-161.

Górski R.(2005): Aparatura do ochrony roślin uprawianych pod osłonami, cz. IV- Urządzenia do odparowywania siarki i zoocydów. Hasło Ogrodnicze 12: 172-174.

Górski R. (2005): Zmieniki na gerberze. Owoce, Warzywa, Kwiaty 13: 42-43.

Górski R. (2004): Groźne gryzonie. Działkowiec 11: 62-63.

Górski R. (2003): Urządzenia do ochrony roślin. Działkowiec, numer specjalny – ochrona roślin 1: 10.

Górski R. (2003): Przygotowanie szklarni i tuneli foliowych przed rozpoczęciem cyklu produkcyjnego. Owoce, Warzywa, Kwiaty 8:  45-46.

Górski R. (2003): Odkażanie gleby pod osłonami. Owoce, Warzywa, Kwiaty 11: 39-42.

Górski R. (2003): Sposoby monitorowania szkodników w uprawach pod osłonami. Owoce, Warzywa, Kwiaty 14: 31-32.

Górski R., Palot K. (2002): Ptaki, szkodniki czy sprzymierzeńcy człowieka ?.  Działkowiec 6: 29.

Górski R. (2002): Zwalczanie ślimaków. Działkowiec 7: 60.

Górski R. (2000): Sprzęt do ochrony roślin. Działkowiec 4: 58.

Górski R.  (2000 ): Ochrona upraw przed gryzoniami. Działkowiec 9:  54 – 55.

Górski R. (2000): Przydatność zabiegów zamgławiania w ochronie roślin. Owoce, Warzywa, Kwiaty 17/18: 58 – 59.

Górski R. (2000): Monitorowanie szkodników w uprawach pod osłonami.  Owoce, Warzywa, Kwiaty 17/18: 66-67.

Górski R. (1999): Opaski chwytne. Działkowiec 2: 49.

Górski R. (1999): Przydatność opasek chwytnych w zwalczaniu szkodników drzew owocowych. Poradnik Gospodarski 2: 36.

Górski R. (1998): Warto zamgławiać. Owoce, Warzywa Kwiaty 5: 18.

Górski R. (1998): Sposoby chemicznego zwalczania szkodników w uprawach pod osłonami. Owoce, Warzywa, Kwiaty 7: 24-25.

Górski R. (1998): Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin. Owoce, Warzywa, Kwiaty 8: 26-27.

Górski R.  (1998): Sposób na kreta. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa Top Agrar Polska 6: 132.

Górski R., Kornecki D. (1998): Zamgławianie – nowoczesną techniką dezynfekcji. Ogólnopolski Informator Drobiarski, Poradnik 26: 12-15.

Górski R. (1998): Jak pozbyć się nieproszonego gościa. Działkowiec 9: 49.

Górski R.(1998): Przydatność barwnych tablic chwytnych w ochronie roślin. Poradnik Gospodarski 3: 20.

Górski R.(1998): Współczesna metoda dezynfekcji kurników. Poradnik Gospodarski 3: 48-49.

Górski R. (1998): Zamgławianie skutecznym sposobem stosowania środków ochrony roślin. Poradnik Gospodarski 4: 46-47.

Górski R. (1998): Przydatność opryskiwaczy rotacyjnych w ochronie roślin. Poradnik Gospodarski 5: 40 – 41.

Górski R. (1998): Zmienik lucernowiec groźnym szkodnikiem łubinu. Poradnik Gospodarski 6: 32.

Górski R. (1997): Barwne tablice chwytne w ochronie roślin. Owoce, Warzywa, Kwiaty 11: 19.

Górski R. (1997): Polskie wytwornice mgły zimnej. Owoce, Warzywa, Kwiaty  17-18:  22.

Górski R. (1997): Ochrona grochu przed szkodnikami. Poradnik Gospodarski 2: 20-21.

Górski R. (1997): Oprzędzik wielki i zmienik lucernowiec – groźne szkodniki upraw nasiennych łubinu. Poradnik Gospodarski 3: 26.

Górski R. (1997): Jak bezpiecznie stosować środki ochrony roślin. Poradnik Gospodarski 11: 16-17.

Górski R., Breś W. (1995): Zamgławianie skutecznym sposobem ochrony i nawożenia roślin. Owoce, Warzywa, Kwiaty 5: 19.

Baranowski T., Górski R. (1993): Sposoby stosowania środków chemicznych w szklarni: Zamgławianie- mgły gorące. Owoce, Warzywa, Kwiaty 5: 19.

Baranowski T., Górski R. (1993): Sposoby stosowania środków chemicznych w szklarni: Zamgławianie-mgły zimne. Owoce, Warzywa, Kwiaty 9: 20-21.

Górski R. (1993): Ochrona fasoli przed szkodnikami. Poradnik Gospodarski 6: 16.

Górski R. (1992): Ochrona bobu i bobiku przed szkodnikami. Poradnik Gospodarski  2: 15.

Górski R. (1992): Uprawa łubinu na nasiona. Poradnik Gospodarski  4:  23.

Górski R. (1991): Ochrona łubinu. Poradnik Gospodarski 5: 11.

Baranowski T., Górski R. (1990): Wykorzystanie kolorowych pułapek do zwalczania szkodników. Hasło Ogrodnicze 11: 24-25.

Baranowski T., Górski R. (1989): Uwaga bubel!. Owoce, Warzywa, Kwiaty 19: 12.

 

 • Prace nieopublikowane

Górski R. (1997): Opracowanie systemu mieszania cieczy w rozpylaczu  mgły „TL”.

Górski R. (1997): Środek do wytwornic mgły gorącej „Mgłavit do wytwornic mgły gorącej” (1997). Opracowanie przekazane odbiorcy wdrożenia (producentowi środka) – Przedsiębiorstwu Specjalistycznemu „APORO” Sp. z o.o. z Poznania.

Górski R. (1997): Środek do wytwornic mgły gorącej „Mgłavit do wytwornic mgły gorącej” (1997). Opracowanie przekazane odbiorcy wdrożenia (producentowi środka) – Przedsiębiorstwu Specjalistycznemu „APORO” Sp. z o.o. z Poznania.

Górski R. (1997): Środek do wytwornic mgły zimnej „Mgłavit do wytwornic mgły zimnej”. Opracowanie przekazane odbiorcy wdrożenia (producentowi środka) – Przedsiębiorstwu Specjalistycznemu „APORO” Sp. z o.o. z Poznania.

Górski R., Baranowski T. (1997): Barwne, lepne tablice chwytne  do  sygnalizowania  szkodników   roślin   szklarniowych, sadowniczych i polowych (1997). Opracowanie przekazane odbiorcy wdrożenia (producentowi tablic chwytnych) – Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu „PROTO” z Kalisza.

Górski R. (1996): Opracowanie konstrukcji barwnych tablic chwytnych do monitorowania występowania szkodników szklarniowych.

Górski R. (1995): Badania nad zastosowaniem i skutecznością działania rozpylacza mgły „TL” w ochronie roślin ozdobnych. Opracowanie przekazane zleceniodawcy badań – producentowi urządzenia, tj. Spółce „TL” z o. o. z Łodzi.

Górski R. (1995): Badania nad skutecznością działania wytwornic mgły zimnej „Mgła E” i „Mgła E – Turbo” w ochronie roślin. Opracowanie przekazane zleceniodawcy badań – producentowi urządzeń, tj. Ośrodkowi Inicjatyw Wdrożeniowych i Produkcyjnych „POLTECH” Sp. z o.o. z Warszawy.

Górski R. (1995): Badania nad zastosowaniem i skutecznością działania rozpylacza mgły „TL” w ochronie roślin ozdobnych. Opracowanie przekazane zleceniodawcy badań – producentowi urządzenia, tj. Spółce „TL” z o. o. z Łodzi.

Górski R. (1995): Badania nad skutecznością działania wytwornic mgły zimnej „Mgła E” i „Mgła E – Turbo” w ochronie roślin. Opracowanie przekazane zleceniodawcy badań – producentowi urządzeń, tj. Ośrodkowi Inicjatyw Wdrożeniowych i Produkcyjnych „POLTECH” Sp. z o.o. z Warszawy.

Górski R. (1995): Badania nad zastosowaniem i skutecznością działania rozpylacza mgły „TL” w ochronie roślin ozdobnych. Opracowanie przekazane zleceniodawcy badań – producentowi urządzenia, tj. Spółce „TL” z o. o. z Łodzi.

Górski R. (1995): Badania nad skutecznością działania wytwornic mgły zimnej „Mgła E” i „Mgła E – Turbo” w ochronie roślin. Opracowanie przekazane zleceniodawcy badań – producentowi urządzeń, tj. Ośrodkowi Inicjatyw Wdrożeniowych i Produkcyjnych „POLTECH” Sp. z o.o. z Warszawy.

Breś W., Górski R., Komosa A. (1994): Środek do wytwornic mgły gorącej „Nopol 2 NPK”. Opracowanie   przekazane odbiorcy wdrożenia (producentowi    środka) – Ośrodkowi Inicjatyw Wdrożeniowych   i Produkcyjnych „POLTECH” Sp. z o.o. z Warszawy.

Breś W., Górski R., Komosa A. (1994): Środek do wytwornic mgły gorącej „Nopol 2 Fe”. Opracowanie przekazane odbiorcy wdrożenia (producentowi środka) – Ośrodkowi Inicjatyw Wdrożeniowych i Produkcyjnych „POLTECH” Sp. z o.o. z Warszawy.

Górski R. (1993): Badania nad przydatnością wytwornicy mgły gorącej „Mgła 2” w ochronie roślin szklarniowych. Opracowanie przekazane zleceniodawcy badań – producentowi urządzenia, tj. Ośrodkowi Inicjatyw Wdrożeniowych i Produkcyjnych „POLTECH” Sp. z o.o. z Warszawy.

 

 •  Inne
 • Wdrożenia (umowy – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Górski R., Breś W., Komosa A. (1994): Środek do zamgławiania  i nawożenia pozakorzeniowego roślin  „Nopol NPK”  (umowa wdrożeniowa z dnia 1 czerwca 1994 roku – Akademia Rolnicza w Poznaniu). Odbiorca wdrożenia – Ośrodek Inicjatyw Wdrożeniowych i Produkcyjnych „POLTECH”  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Górski R., Breś W., Komosa A. (1994): Środek do zamgławiania i nawożenia pozakorzeniowego roślin  „Nopol Fe”  (umowa wdrożeniowa z dnia 1 czerwca 1994 roku – Akademia Rolnicza w Poznaniu). Odbiorca wdrożenia – Ośrodek Inicjatyw Wdrożeniowych i Produkcyjnych „POLTECH”  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Górski R., Baranowski T. (1997): Barwne, lepne tablice chwytne do monitorowania szkodników roślin szklarniowych, sadowniczych   i polowych (umowa wdrożeniowa z dnia 10 lutego 1997 roku – Akademia Rolnicza w Poznaniu). Odbiorca wdrożenia – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PROTO” z siedzibą  w Kaliszu.

 

 •   Wdrożenia projektów indywidualnych

Górski R. (2005):  Metoda stymulacji dynamiki rozwoju drapieżnego pluskwiaka Macrolophus melanotoma (Costa) stosowanego  w biologicznym zwalczaniu mączlika szklarniowego (Trialeurodes vaporariorum Westwood), przy zastosowaniu roślin tytoniu. Odbiorca wdrożenia – Firma „Biopartner” Sp. z o.o. z Poznania.

Górski R. (2003): Forma ulepszona środka do wytwornic mgły zimnej „Mgłavit do wytwornic mgły zimnej”, zawierającego w swym składzie dodatkowo środek konserwujący. Odbiorca wdrożenia – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „APORO” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Górski R. (1997): Środek do wytwornic mgły gorącej „Mgłavit do wytwornic mgły gorącej”. Odbiorca wdrożenia –  Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „APORO” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Górski R. (1997): Środek do wytwornic mgły zimnej „Mgłavit do wytwornic mgły zimnej”. Odbiorca wdrożenia –  Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „APORO” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 

 •  Zgłoszenia patentowe

Górski R1., Kaniewski R.2, Jakimcio-Turowski2 (2010):  Kompozycja przeciwko szkodnikom, zwłaszcza pluskwiakom, zastosowanie kompozycji do zwalczania szkodników oraz sposób wytwarzania kompozycji. Wynalazek zgłoszono do ochrony w Urzędzie Patentowym w dniu 24 czerwca 2009 roku. Zgłoszenie patentowe nr P 389 106 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu1, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin i Roślin Zielarskich2).

Górski R1., Komosa A., Breś W.(1993): Środek do zamgławiania roślin w pomieszczeniach zamkniętych. Wynalazek zgłoszono do ochrony w Urzędzie Patentowym w dniu 22 grudnia 1993 roku. Zgłoszenie patentowe nr P 301722 (Akademia Rolnicza w Poznaniu).

 

Powrót do PRACOWNICY