pracownicy_katedry

Stanowisko Telefon kontaktowyAdres e-mail
KATEDRA ENTOMOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik KatedryProf. dr hab. Janusz Nowackitel. 61-848-7912, 61-848-7903jnowacki@up.poznan.pl
St. specjalista (Sekretariat)inż. Mirosława Frątczaktel. 61-848-7912keos@up.poznan.pl
Emerytowany nauczyciel z tytułem naukowymProf. dr hab. Tadeusz Baranowskitel. 61-846-6332baran@up.poznan.pl
Prof. dr hab. Piotr Ilnickitel. 61-848-7900ilnickip@up.poznan.pl
Prof. dr hab. Barbara Wilkaniectel. 61-848-7922wilk@up.poznan.pl
Profesor z tytułem naukowymProf. dr hab. Romuald Górskitel. 61-846-6336romuald.gorski@up.poznan.pl
Profesor UPPDr hab. Hanna Piekarska-Bonieckatel. 61-848-7921boniecka@up.poznan.pl
AdiunkciDr hab. Beata Borowiak-Sobkowiaktel. 61-848-7916borowiak@up.poznan.pl
Dr hab. Marek Bunalskitel. 61-848-7919bunalski@up.poznan.pl
Dr hab. Krzysztof Góreckitel. 61-848-7907goral@up.poznan.pl
Dr hab. Barbara Anna Osiadacztel. 61-848-7906osiadacz@up.poznan.pl
Dr hab. Henryk Ratajkiewicztel. 61-846-6337ratajh@up.poznan.pl
Dr hab. Paweł Sienkiewicztel. 61-848-7902carabus@up.poznan.pl
Dr inż. Roman Wąsalatel. 61-848-7910rwasala@up.poznan.pl
Dr hab. Piotr Zydliktel. 61-848-7909piotriw@up.poznan.pl
St. specjalistamgr Tadeusz Gronowskitel. 61-848-7913tadgron@up.poznan.pl
Specjaliścidr inż. Krzysztof Palottel. 61-846-6331palotk@up.poznan.pl
mgr Wojciech Klimkotel. 61-848-7918wklimko@up.poznan.pl
Słuchacze studium doktoranckiegomgr Duong Tran Dinhtel. 61-848-7917duongflo@yahoo.com