NASZA OFERTA

Usługi naukowo-badawcze katedry

 • Opracowania z zakresu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej środowisk naturalnych oraz przekształconych w wyniku działalności gospodarczej człowieka, na podstawie wybranych grup bezkręgowców
 • Opracowania z zakresu monitoringu i diagnostyki szkodników roślin uprawnych
 • Opracowania z zakresu hydromorfologicznej inwentaryzacji i waloryzacji cieków wodnych,
 • Gminne programy ochrony środowiska i ekorozwoju,
 • Opracowania inwentaryzacji oraz operatów ochrony bezkręgowców dla planów ochrony parków narodowych i krajobrazowych,
 • Inwentaryzacja owadów na cele związane z systemem NATURA 2000
 • Oznaczanie owadów z szeregu rodzin z kilku rzędów owadów: błonkoskrzydłych (Hymenoptera), chrząszczy (Coleoptera), motyli (Lepidoptera), muchówek (Diptera), pluskwiaków (Hemiptera)

 

Organizacja szkoleń

 • Możliwość realizacji szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu zarządzania środowiskiem adresowanych głównie do administracji publicznej,
 • Możliwość realizacji szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie diagnostyki szkodników roślin,
 • Możliwość realizacji szkoleń i kursów w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w tym diagnostyki prawnie chronionych gatunków owadów (na podstawie prawa Polskiego a także prawa Unii Europejskiej

 

Przykładowe szkolenia:

 • Szkolenie dla pracowników administracji samorządowej (starostów) pt. „Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju” 3-28 października 2007 r. Zielonka k. Poznania,
 • Szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego nt: „Ochrona różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych” w terminie 10 czerwca 2010 r.,
 • Szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego nt. „Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki owadów w Świętokrzyskim Parku Narodowym i ich ochrona” w terminie 1 grudnia 2010 r.