KONTAKT

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

.
Department of Entomology and Environment Protection
Poznan University of Life Sciences

ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
tel. (fax): 061-848-79-12

.