Nutritional Awareness and Nutritional Behaviours of ConsumersAbstract

The ongoing changes in the world today, practically in all spheres of human life, are reflected in distinct changes of behaviours, hierarchy of values, the way of working, etc., resulting in changes in the way people live. One of the manifestations of different life style is change on such an important field as nutrition, and thus changes in consumer behaviours and eating habits, caused, among others by increasing awareness of nutrition. The paper presents the concept of nutritional awareness and dietary behaviour of consumers and the elements essential for proper evaluation and formulation of these factors. The specified items can be the basis for building knowledge test, which will expand the application range of information about knowledge of the principles of proper nutrition in Poland and their use in nutritional practice of Poles.

Keywords

Feeding model; Lifestyle; Consumer behaviour; Eating habits of Polish people

Blisard N., Biing-hwan L., Cromartie J., Ballenger N., 2002. America's changing appetite: Food consumption and spending to 2020. Economics Research Service USDA, Food Review 25, 1, 2-9.

Chlebna-Sokół D., Zbęk E., Sobczak M., 2007. Health behaviour of Polish children, youth and selected groups of hound adults - literature review. Zdrowie Publiczne 117 (1), 63-67.

Cromartie J., 2002. Population Growth and demographic change 1980-2020. Economics Research Service USDA, Food Review 25 1, 10-13.

Gajewski S., 1994. Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. 2004. Red. J. Gawęcki, T. Mossor-Pietraszewska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Goryńska-Goldmann E., 2005. Food habits related to time and the frequency of consumption of food products and drinks in Poland. EJPAU, Economics 8, 4. http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue4/art-79.html.

Goryńska-Goldmann E., 2006. Wpływ czynników demograficznych i ekonomicznych na częstotliwość spożywania produktów zbożowych przez Polaków. Rocz. Nauk. SERiA 8, 3, 42-46.

Goryńska-Goldmann E., 2010. Wybrane aspekty komunikacji marketingowej na rynku pieczywa w obliczu zmian w zachowaniach i zwyczajach konsumentów. W: Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania. Red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski. Zesz. Nauk. UE Pozn. 136, 285-296.

Górnicka M., Gronowskiej-Senger A., 2005. Zmiany w spożyciu podstawowych grup produktów spożywczych w latach 1980-2000 w polskich gospodarstwach domowych. W: Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, 201-207.

Gronowska-Senger A., 2005. Zachowania żywieniowe Polaków w świetle zaleceń FAO/WHO z 2003 roku. W: Materiały konferencyjne "Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej". Wyd. SGGW, Warszawa.

Gulbicka B., Kwasek M., 2000 a. Wpływ dochodów na spożycie żywności w gospodarstwach domowych. IERiGŻ, Warszawa.

Gulbicka B., Kwasek M., 2000 b. Zróżnicowanie spożycia żywności w Polsce w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. IERiGŻ, Warszawa.

Gutkowska K., Ozimek I., 2005. Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności. Wyd. SGGW, Warszawa.

Jeżewska-Zychowicz M., 2004. Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Wyd. SGGW, Warszawa.

Kołłajtis-Dołowy A., Kasińska M., Pietruszka B., 2005. Niektóre zachowania żywieniowe wybranej grupy młodzieży i ich uwarunkowania. W: Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, 71-81.

Kowrygo B., 2000. Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce Rozprawy naukowe i monografie. Wyd. SGGW, Warszawa.

McCullough F. S.W., Yoo S., Ainsworth P., 2004. Food choice, nutrition education and parental influence on British and Korean primary school children. Int. J. Cons. Stud. 28, 3, 235-244.

McLean-Meyinsse P.E., Larks N.A., 2006. Measuring Consumers' Awareness of the Major Health Problems Caused by Excessive Sodium Consumption. J. Food Distr. Res. 37(1), 108-112.

Morley B., Chapman K., Mehta K., Swinburn B., Wakefield M., 2008. Parental awareness and attitudes about food advertising to children on Australian television. Austr. New Zeal. J Publ. Health 32, 4, 341-347.

Nti Ch.A., Larweh P.M., Gyemfua-Yeboah Y., 2002. Food consumption patterns, dietary quality and health status of expectant mothers: case studies in suburban and rural communities in Ghana. Int. J. Cons. Stud. 26, 1, 7-14.

Pilska M., 2005. Wpływ niektórych cech osobowości na wybrane zachowania żywieniowe kobiet i ich poglądy na temat żywienia. W: Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, 331-336.

Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. 2004. Red. E. Kieżel. PWE, Warszawa.

Regmi A., 2001. Changing structure of global food consumption and trade: an introduction. Economics Research Service, USDA Agricultural and Trade Report WRS-01-1.

Senauer B., 2001. The food consumer in the XXI century. New Research Perspectives. Department of Applied Economics, University of Minnesota.

Szwacka-Salmonowicz J., 2003. Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.

Świątkowska M., Berger S., 2001. Reklama żywności jako narzędzie kształtowania postaw konsumentów i rynku produktów spożywczych. Wyd. SGGW, Warszawa.

Zepeda L., Deal D., 2008. Think before you eat: photographic food diaries as intervention tools to change dietary decision making and attitudes. Int. J. Cons. Stud. 32, 6, 692-698.

Ziemlański Ś., 1998. Zalecenie żywieniowe dla ludności w Polsce. IŻŻ, Warszawa.

Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., 2002. Ekonomika konsumpcji - elementy teorii. Wyd. SGGW, Warszawa.

Published : 2010-12-31


Goryńska-Goldmann, E., & Ratajczak, P. (2010). Nutritional Awareness and Nutritional Behaviours of Consumers. Journal of Agribusiness and Rural Development, 18(4), 41-48. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/839

Elżbieta Goryńska-Goldmann  gorynska-goldmann@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Przemysław Ratajczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)