Awareness of Sustainable Consumption and its Implications for the Selection of Food Products


Abstract

The aim of this paper is to present the concept of sustainable consumption, its aspects, awareness and implications for choices concerning food products. Particular attention was paid to consumer choices based on the perception of foodstuff packaging and the perception of the importance of labelling information. Empirical studies have shown that Polish consumers are increasingly more aware of the need for action on sustainable consumption, although it is not always re- fl ected in tangible activities in this area. Still for the majority of Poles it is synonymous with ecoconsumption, and engaging consumers in the concepts of sustainability is manifested e.g. in waste sorting, waste reduction, selection of organic, local products, in ecologigal packaging, for which they are ready to pay higher prices or search for information on sustainable products. Unfortunately, at present the scale of these activities and attitudes is still limited, thus the primary objective of the environmental, social and economic policies is to provide systematic and intensive consumer education and promote sustainable development.

Keywords

Sustainable consumption; Food products; Packaging; Information

Achrol, R. S., Kotler, Ph. (2012). Frontiers of the marketing paradigm in the third millennium. J. Acad. Mark. Sci., 40, 35-52.

Adamczyk, W. (2012). Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji. Zarz. Fin., 10, 3 (part. 2), 177-191.

Adamczyk, G., Pawlak, M. (2014). The typescript of thesis under the supervision of PhD Adamczyk G., entitled "The role of the information contained on the packaging of food products as one of the factors of consumer choice".

Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.

Ciechomski, W. (2008). Opakowanie jako instrument promocji. LogForum, 4, 1-2, 8.

Grzędzińska, K., Majdzińska, A., Sulowska, A. (2010). Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny. Warszawa: Wyd. SGH.

Jaros, B. (2014). Pomiar zrównoważonej konsumpcji. Optim. Stud. Ekon. 3 (69), 169-183.

Kiełczewski, D. (2007). Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej. Ekon. Środ., 2 (32), 46.

Kimmel, A. J. (2010). Connecting with consumers: Marketing for new marketplace realities. London: Oxford University Press.

Kramer, J. (2011). Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń. Kons. Rozw., 1, 5-15.

Kryk, B. (2011). Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia. Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą, 51, 206-218.

Mika-Mętel, M. (2011). Walory promocyjne opakowań. Opakowania, 2, 2-4.

Niva, M., Mäkelä, J., Kahma, N., Kjærnes, U. (2014). Eating Sustainably? Practices and Background Factors of Ecological Food Consumption in Four Nordic Countries. J. Consum. Polic., 37, 465-484.

Pereira Heath, M. T., Chatzidakis, A. (2012). Blame it on marketing: consumers' views on unsustainable consumption. Int. J. Consum. Stud., 36, 656-667.

Pieczykolan, R. (2005). Informacja marketingowa. Warszawa: PWE.

Piwowar, D., Moneta, J. (2011). Jak Internet zmienia proces zakupowy klienta. Harv. Bus. Rev. Pol., 177, 11-20.

PFPŻ (2007). GDA - wskazane dzienne spożycie. Polska Federacja Producentów Żywności. Retrieved Jan 25th 2015 from: http://www.pfpz.pl/index/?lang_id=5#.

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending
Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 (2011). The Official Journal of the European Union L 304 of 22.11.2011.

Scholl, G. (2011). What is Sustainable Consumption? Accessed from http://www.scp-responder.eu/pdf/knowledge/papers/RESPONDER%20input%20paper%20sustainable%20consumption.pdf.

Stefanicki, R. (2004). Sprzedaż konsumencka w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Monit. Prawn., 7, 313.

Śmiechowska, M. (2012). Znakowanie produktów żywnościowych. Ann. Acad. Med. Gedan., 42, 65-73.

Tkaczyk, J., (2011). Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta. In: I. Rudawska, M. Soboń (Eds.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach (p. 267-275). Warszawa: Difin.

UOKiK (2007). Konsumentów portret własny. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Act of 25 August 2006 on safety of food and nutrition (2006). The Official Journal of Laws Dziennik Ustaw no. 171, item 1225.
Download

Published : 2016-12-31


Goryńska-Goldmann, E., Adamczyk, G., & Gazdecki, M. (2016). Awareness of Sustainable Consumption and its Implications for the Selection of Food Products. Journal of Agribusiness and Rural Development, 41(3), 301-308. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.57

Elżbieta Goryńska-Goldmann 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Grażyna Adamczyk 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Michał Gazdecki  gazdecki@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
4

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>