Authorization of Polish Dairies for Trade in European Union on General Background of Situation of Dairying in PolandAbstract

Article presents condition of Polish creamery industry and degree of its fitting for requirements of common markets of European Union.

Keywords

Dairy; Milk production; Foreign trade; Poland's economic integration with the EU

Analizy rynkowe. Rynek mleka - stan i perspektywy. (2004). [Październik]. IERiGŻ, Warszawa.

Dyrektywa Rady 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiająca przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka. (1992). http://europa.eu.int/eur-lex/lex.

Główny Inspektorat Weterynarii. Handel wewnątrz Wspólnoty. Lista podmiotów uprawnionych do wprowadzania na rynek UE zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. http://www.wetgiw.gov.pl. State on April 26, 2005.

Krajewski K. (1995): Bariery rozwoju mleczarstwa w Polsce i szanse ich przezwyciężenia. Przem. Spoż. 1: 5-6, 25.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu i transporcie mleka oraz przetworów mlecznych. (2002). Dz. U. RP nr 117, poz. 1011.

Stepulak S., Guba W., Babuchowski A. (2000): Wyzwania dla polskiego sektora mleczarskiego. Przegl. Mlecz. 11: 357-362.

Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. (2004). Dz. U. RP nr 93, poz. 897.

Ustawa o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych. (2005). Dz. U. RP nr 53, item 469.
Download

Published : 2005-12-31


Ratajczak, P. (2005). Authorization of Polish Dairies for Trade in European Union on General Background of Situation of Dairying in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(359), 79-96. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1003

Przemysław Ratajczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.