Impact of Promotional Strategy on Consumer Behaviour and Sustainable Development of Dairy Products Market


Abstract

Chain and market-oriented dairy sustainability, nutritional and social objectives related to the promotion of behaviours aimed at the development are essential. At the same time, the significance of the various forms of sales promotion, as a factor of consumer buying behaviour influence, increases. The study includes the use of the sales promotion instruments in commercial space, perceived by consumers and assessment of their impact on purchasing decisions. The study was carried out on the basis of a standardized authoring individual interview questionnaire on nationwide random-quota, registered trials, in 2007-2012, as a part of the study of consumer behaviour performed in the dairy market for KZSM (National Association of Dairy Cooperatives). The results confirm that the effect of promotion activities is a high visibility by consumers and change of their purchasing decisions. The most important determinant of consumer purchasing behaviour are the price promotions. Most often supported by a complete set of sales promotion instruments have been modern dairy products - yoghurt, grainy and ripening cheese. Sales promotion is an important instrument of balancing the dairy market and shaping the desired behaviour of consumers.

Keywords

Buying behaviour; Promotion strategy; Consumer behaviour; Dairy; Milk market; Sustainable development

Adamczyk, W. (2012). Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji. J. Manag. Financ., 3/2, 177-191.

Chudzian, J. (2011). Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich. Praca doktorska, SGGW Warszawa, maszynopis, s. 1-196.

Heath, R. (2008). Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność? (s. 18). Gdańsk: GWP.

Jeznach, M. (2005). Ocena zmian na rynku produktów mleczarskich w opinii konsumentów. Rocz. Nauk. SERiA, VII, 3, 71-77.

Krajewski, K. (2011). Wybrane czynniki określające decyzje zakupowe nabywców produktów mleczarskich a warunki sprzedaży. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 175, 188-195.

Olejniczak, T. (2010). Proces zakupu nowego produktu na rynku produktów żywnościowych. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 154, 248-251.

Pilarczyk, B. (2012). Sposoby komunikacji masowej. W: H. Mruk, B. Pilarczyk, M. Sławińska (red.), Marketing. Koncepcje - Strategie - Trendy (s. 241-244). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.

Rogala, A. (2011). Przekazy reklamowe a kompetencje komunikacyjne odbiorców. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 208, 233-243.

Stefańska, M. (2009). Postawy konsumentów wobec wybranych środków aktywizacji sprzedaży. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 559, Ekon. Probl. Usług., 42, 360-368.

Sojkin, B., Małecka, M., Olejniczak, T., Bakalarska, M. (2009). Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności (s. 49-50). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.

Sznajder, M. (2008). The Concept of Sustainable Food Chain (Case Study-The Dairy Food Chain). J. Agribus. Rural Dev., 2(8), 155-163.

Szymoniuk, B. (2006). Promocja sprzedaży. W: B. Szymoniuk (red.), Komunikacja marketingowa, instrumenty i metody (s. 134-135). Warszawa: PWE.

Świątkowska, M. (2009). Działania promocyjne na rynku produktów mleczarskich. Biul. Inf. ARR, 5 (215), 34-42.

Świątkowska, M. (2011). Postawy polskich konsumentów wobec wybranych instrumentów promocji. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 208, 266-277.

Świątkowska, M., Berger, S. (2001). Reklama żywności jako narzędzie kształtowania postaw konsumentów i rynku produktów spożywczych. Warszawa: Wyd. SGGW.

Świątkowska, M., Krajewski, K. (2010). Ocena działań promocyjnych na rynku produktów mleczarskich w opinii konsumentów. Rocz. Nauk. SERiA, XII, 4, 336-340.

Wiktor, J. W. (2006). Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Published : 2015-12-31


Świątkowska, M., & Krajewski, K. (2015). Impact of Promotional Strategy on Consumer Behaviour and Sustainable Development of Dairy Products Market. Journal of Agribusiness and Rural Development, 37(3), 565-573. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.61

Monika Świątkowska  monika_swiatkowska@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland
Karol Krajewski 
Politechnika Koszalińska  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.