Profitability of Pulse Crops Growing as an Alternative Source of Protein in Feeding StuffAbstract

The best economical result give pea, field pea and broad bean. Profitable relation ?protein costs of production on a farm: price of protein in soybean? is in producing broad bean and yellow lupine. 

Keywords

Agriculture; Crop production; Animal feed production

Bilans białka: skazani na soję? (2001) Top Agrar Polska 2: 24-26.

BSE, czyli "choroba szalonych krów". (2001) Agroserwis 208, 1: 8-9.

Muzalewski A. (2000): Koszty eksploatacji maszyn. Wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne maszyn i ciągników rolniczych stosowanych w gospodarstwach rolniczych. IBMER, Warszawa. 14.

Opis wyposażenia i działalności gospodarstwa rodzinnego. Ankieta badawcza projektu badawczego KBN nr 5 P06 F01216 pt: "Metody badania i oceny przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych". (1999) IBMER, Warszawa.

Waldemar K. (2001): Alternatywne źródło białka paszowego w sytuacji zagrożenia BSE. Przegl. Zboż.-Młyn. 9: 50-53.

www.netbrokets.com.pl.

Published : 2002-12-31


Majchrzycki, D., Pepliński, B., & Blaum, R. (2002). Profitability of Pulse Crops Growing as an Alternative Source of Protein in Feeding Stuff. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(343), 129-136. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1072

Dariusz Majchrzycki 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Bendedykt Pepliński 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Rafał Blaum 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.