The Role of Logistics in Sustainable Development of Agricultural EnterprisesAbstract

The analysis of logistics costs in agricultural enterprises in process aspect was carried out in the paper. The aim of the research was to identify those process activities, in which the optimization of logistics costs can influence the realization of strategic aims of sustainable development. As a result of the research, some indexes of logistics costs for agricultural enterprises were estimated. Also, the differences among the costs, depending on the area shape and used technologies, were shown in the paper.

Keywords

Logistics; Agriculture; Agricultural enterprises; Sustainable development; Logistics costs

Alakukku L., Elanen P., 1994. Finnish experiments on subsoil compaction by vehicle with high axle load. Soil Till. Res. 29 (2-2), 151-155.

Blaik P., 2001. Logistyka. PWE, Warszawa.

Christopher M., 2000. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego.

Ciesielski M., 2006. Logistyka w biznesie. PWE, Warszawa.

Etana A., Hakansson J., 1994. Swedish experiments on the persistence of subsoil compaction caused by vehicles with high axle load. Soil Till. Res. 29 (2-3), 167-172.

Hakansson J., 1994. Subsoil compaction caused by heavy vehicles a long-term threat to soil productivity. Soil Till. Res. 29 (2-3), 105-110.

Michna W., 2000: Jakość surowców rolnych i żywności jako ważny składnik oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Pam. Puław. 120, 2, 317-323.

Milewska B., 2005. Możliwości zastąpienia relacji trade-off relacją trade-up w logistyce i produkcji. Cz. 1. Logistyka 5, 17-18.

Nowicka-Skowron M., 2000. Efektywność systemów logistycznych. PWE, Warszawa.

Runowski H., 2004. Gospodarstwo ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wieś i Roln. 3 (124), 24-37.

Rzymyszkiewicz E., 1995. Transportochłonność w działalności logistycznej przedsiębiorstw. Logistyka 2, 70-72.

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., 2003. Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.

Skowrońska A., 2006. Logistyka jako narzędzie równoważenia rozwoju. http://www.kee.ae.wroc.pl.

Twaróg J., 2003. Koszty logistyki przedsiębiorstw. Inst. Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Wajszczuk K., 1998. Wielkość i struktura nakładów pracy i siły pociągowej w transporcie rolniczym w gospodarstwach indywidualnych. Rocz. AR Pozn. 303, 91-99.

Wajszczuk K., Wielicki W., 2004. Wysokość i struktura kosztów logistyki w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolnych. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN 7, 217-225.

Wielicki W., Wajszczuk K., 2000. The soil compaction influence on energetic efficiency of sugar beets production. The 69th EAAE, Sustainable Energy, Wageningen University, The Netherlands, 464-474.

Woś A., Zegar J.S., 2002. Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
Download

Published : 2008-12-31


Wajszczuk, K. (2008). The Role of Logistics in Sustainable Development of Agricultural Enterprises. Journal of Agribusiness and Rural Development, 7(1), 141-148. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/858

Karol Wajszczuk  karolwaj@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)