Age Influence on Dairy Products Consumption HabitsAbstract

The paper presents some associations between age and dairy products consumption. There were found relevant correlations between age and chosen distribution outlets, self-provisioning and consumption?s frequency of milk and hard cheese.

Keywords

Consumer; Milk; Lifestyle

Adamczyk G., Tarant Sz., Trębacz A. (2002): Zachowania konsumentów na rynku mleka spożywczego. Rocz. AR Pozn. 343, Ekon. 1: 43-52.

Baruk I. (2003): Zwyczaje zakupowe polskich nabywców na rynku produktów żywnościowych. In: Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego. Ed. M. Adamowicz. Wyd. SGGW, Warszawa: 134-144.

Gulbicka B., Kwasek M. (2000): Zróżnicowanie spożycia żywności w Polsce w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. IERiGŻ, Warszawa.

Gutkowska K. (1997): Rodzinne gospodarstwa domowe w warunkach gospodarki rynkowej. SGGW, Warszawa.

Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W. (2001): Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Wyd. SGGW, Warszawa.

Jeznach M. (2003): Postrzeganie zmian na rynku produktów mleczarskich. Rocz. Nauk. SERiA 5, 3: 53-57.

Kowrygo B., Kutermankiewicz J. (2001): Starzenie się polskiego społeczeństwa - wyzwanie dla rynku żywności. Przem. Spoż. 6: 6-9.

Kowrygo B., Rejman K. (2000): Źródła pozyskiwania żywności w polskich gospodarstwach domowych. Przem. Spoż. 8: 36-37.

Maruszewska A., Bolesławska I., Przysławski J. (2003): Preferencje i czynniki wyboru produktów mlecznych wśród osób dorosłych z regionu Wielkopolski. Żyw. Człow. Metab. 30, 1/2: 165-170.

Rejman K., Kowrygo B. (2002): Mleko i przetwory mleczne w wyżywieniu ludności Polski. Przem. Spoż. 2: 8-11.

Roszkowski W. (1997): Specyfika żywienia ludzi starszych. Przem. Spoż. 6: 11-14.

Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B. (2002): Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii. Wyd. SGGW, Warszawa.
Download

Published : 2005-12-31


Moskalik, B., & Wielicka, A. (2005). Age Influence on Dairy Products Consumption Habits. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(359), 59-65. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1001

Beata Moskalik 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Anna Wielicka 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.