Sprawozdanie z konferencji "Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta"Abstract

Dnia 11 grudnia 2007 roku, w centrum kongresowym PAN, odbyła się konferencja zatytułowana "Neuromarketing - interdyscyplinarne spojrzenie na klienta", będąca częścią grantu międzyuczelnianego. Organizatorem konferencji był prof. dr hab. Michał Sznajder z Akademii Rolniczej i prof. dr hab. Henryk Mruk z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wydarzenie zgromadziło 90 osób, wśród których byli przedstawiciele firm z całego kraju oraz pracownicy uczelni wyższych i studenci. Neuromarketing jest obszarem wiedzy łączącym w sobie osiągnięcia różnych dziedzin nauki, stąd prelegenci reprezentowali różne naukowe specjalizacje. W przedstawionym materiale omawiali wyniki badań na gruncie biologii, medycyny ogólnej, informatyki, socjologii, psychologii i psychiatrii, przydatne w interpretacji zachowań konsumentów.

Keywords

Neuromarketing; Interdisciplinarity; Psychology of perception; Marketing; Scientific conference


Published : 2008-12-31


Wielicka, A. (2008). Sprawozdanie z konferencji "Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta". Journal of Agribusiness and Rural Development, 7(1), 171-172. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/862

Anna Wielicka  wielicka@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.