A A A

No 34/2 2018

Dobrochna Augustyniak
WĘGIEL ZAKUMULOWANY W PRODUKTACH DRZEWNYCH – PRZEGLĄD METOD I PODEJŚĆ

 

Małgorzata Bogusz
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POZAROLNICZA W WYBRANYCH KRAJACH UE - STUDIUM PRZYPADKU

 

Lidia Jabłońska-Porzuczek
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB STARSZYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ

 

Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis, Anna Fedorczuk
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH W GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ – STUDIUM PRZYPADKU SEKTORA HOTELARSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

 

Mateusz Kaleta
WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNYCH W PROCESACH REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

 

Julia Krysztofiak, Karolina Pawlak
ZNAKI JAKOŚCI ŻYWNOŚCI JAKO ELEMENT ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI POLSKICH KONSUMENTÓW

 

Władysława Łuczka, Karolina Wróblewska
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STUDENTÓW POZNAŃSKICH UCZELNI

 

Mariusz Malinowski, Aleksander Wasiuta
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA - POSZUKIWANIE ZALEŻNOŚCI PRZESTRZENNYCH NA POZIOMIE POWIATÓW W WOJEWÓDZTWACH LUBUSKIM I ZACHODNIOPOMORSKIM

 

Stanisław Minta, Jarosław Uglis
ZNACZENIE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

 

Dorota Pasińska
SPOŻYCIE MIĘSA WIEPRZOWEGO W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE W LATACH 2005-2016

 

Marcin Polowczyk, Rafał Baum
WYKORZYSTANIE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESEM DOSTAW SUROWCA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA SEKTORA CUKROWNICZEGO

 

Aneta Szumicka, Justyna Górna

ISTOTA KOMUNIKOWANIA O RYZYKU ZWIĄZANYM Z ZAGROŻENIAMI W PROCESIE PRODUKCJI OPAKOWAŃ DO ŻYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW CERTYFIKOWANYCH NA ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM BRC PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS