A A A

No 49/4 2021

Accepted articles

 

Ghayth Al laheebi 
Application of Social Marketing in Circular Economy

 

Ogunode Niyi Jacob
Implementation of universal basic education law: problems and solutions

 

Czesław Nowak
Bezpieczeństwo ekonomiczne państw a podaż żywności na przykładzie Afryki, Chin i Indii