Prezentacje

Prezentacje i postery uczestników konferencji

 

Anna M. Bartkowiak and Jerzy Liebhart

Barbara Górynowicz, Wojciech Święcicki, Wiesław Pilarczyk, Wojciech Mikulski

Mirosław Krzyśko, Łukasz Smaga

Elzbieta Kubera

Maria Nuc, Paweł Krajewski

Łukasz Seliga, Agnieszka Masny, Stanisław Pluta

Amilcar Oliveira, Teresa Oliveira, Antonio Seijas-Macias

Amilcar Oliveira, Teresa Oliveira

Roberval Lima, Amilcar Oliveira, Teresa Oliveira

Ewa Panek, Dariusz Gozdowski

Tadeusz Śmiałowski, Dariusz Mańkowski, Małgorzata Cyran, Wioletta Dynkowska

Bogna Zawieja, Wojciech Rybiński, Kamila Nowosad, Jan Bocianowski