Komitet organizacyjny

Maria Kozłowska – Przewodnicząca

Małgorzata Graczyk -Wiceprzewodnicząca

Jan Bocianowski

Bogna Zawieja

Katarzyna Ambroży-Deręgowska

Anna Budka

Ewa Skotarczak 

Agnieszka Łacka