Organizing Committee

Maria Kozłowska: Przewodnicząca

Małgorzata Graczyk: Wice-Przewodnicząca

Jan Bocianowski

Bogna Zawieja

Katarzyna Ambroży-Deręgowska

Anna Budka

Ewa Skotarczak

Agnieszka Łacka