Instrukcje dla uczestników

Instrukcje dla uczestników

Zapraszamy do prezentacji prac z zakresu metod statystycznych i ich zastosowań w naukach przyrodniczych, biometrii i informatyce.

 

Streszczenia

Streszczenia prac (1 strona w języku angielskim), które będą prezentowane na Konferencji należy przesłać organizatorom do 15 lipca 2018 na adres cb48@up.poznan.pl. Wymagany szablon streszczenia wraz ze wskazówkami:Pobierz

Referaty

Czas przeznaczony na prezentację każdego referatu ograniczony jest do 25 minut włączając czas na dyskusję. Wystąpienia powinny być w języku angielskim lub polskim. Do dyspozycji będzie dostępne wyposażenie komputerowe i audiowizualne, zaleca się przygotowanie prezentacji w programie MS PowerPoint 2003 lub w formacie pdf.

Postery

Postery powinny być przygotowane w języku angielskim lub polskim. Powinny one mieć rozmiar ok. 60 cm x 80 cm (szerokość x wysokość). Każdy poster powinien składać się z następujących sekcji: tytuł, nazwiska autorów i ich afiliacje, cele, metodyka badań, wyniki, wnioski i dyskusja, literatura.