Publikacja

Instrukcje dla autorów

Zapraszamy do prezentacji prac z zakresu metod statystycznych i ich zastosowań w naukach przyrodniczych, biometrii i informatyce.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie streszczenia pracy (jedna strona) do 30 czerwca na adres: cb48@up.poznan.pl .

Prace prezentowane na konferencji mogą zostać opublikowane w czasopismach:

I. Biometrical Letters
Prace, wyłącznie w języku angielskim,  prosimy przesyłać na adres e-mail: biometrical.letters@up.poznan.pl (punktacja MNiSzW: 12 pkt).
Instrukcja przygotowania pracy do druku jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.
 
II. Colloquium Biometricum

Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: colloquium.biometricum@up.lublin.pl (punktacja MNiSzW: 8 pkt).

Instrukcja przygotowania pracy do druku jest dostępna na stronie internetowej czasopisma lub do pobrania w formacie PDF.