Komitet naukowy

Janusz Gołaszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Ivette Gomes (Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa)

Małgorzata Graczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Zofia Hanusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Zygmunt Kaczmarek (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu)

Marcin Kozak (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Maria Kozłowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Izabela Kuna-Broniowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Wiesław Mądry (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Iwona Mejza (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Stanisław Mejza (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Karl Moder (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)

Manuela Neves (ISA, Universidade Técnica de Lisboa)

Teresa Oliveira (Universidade Aberta, Lisboa)

Amilcar Oliveira (Universidade Aberta, Lisboa)

Dulce Pereira (Universidade de Évora)

Paulo Canas Rodrigues (FCT, Universidade Nova de Lisboa)

Lisete Sousa (FCUL and CEAUL, Portugal)

Mirosława Wesołowska-Janczarek  (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Waldemar Wołyński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Bogna Zawieja (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)