Scientific Committee

Janusz Gołaszewski (Uniwersity of Warmia and Mazury in Olsztyn)

Ivette Gomes (Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa)

Małgorzata Graczyk (Poznan University of Life Sciences)

Zofia Hanusz (University of Life Sciences, Lublin)

Zygmunt Kaczmarek (Instytut Genetyki Roślin PAN)

Marcin Kozak (Uniwersity of Information Technology and Management, Rzeszów)

Maria Kozłowska (Poznan University of Life Sciences)

Mirosław Krzyśko (Adam Mickiewicz University, Poznan)

Izabela Kuna-Broniowska (University of Life Sciences, Lublin)

Wiesław Mądry (Warsaw Uniwersity of Life Sciences – SGGW, Warszawa)

 Iwona Mejza (Poznań University of Life Sciences)

Stanisław Mejza (Poznan University of Life Sciences)

Karl Moder (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)

Manuela Neves (ISA, Universidade Técnica de Lisboa)

Teresa Oliveira (Universidade Aberta, Lisboa)

Amilcar Oliveira (Universidade Aberta, Lisboa)

 Dulce Pereira (Universidade de Évora)

Paulo Canas Rodrigues (FCT, Universidade Nova de Lisboa)

Lisete Sousa (FCUL and CEAUL, Portugal)

Mirosława Wesołowska-Janczarek  (University of Life Sciences, Lublin)

 Waldemar Wołyński (Adam Mickiewicz University, Poznan)

Bogna Zawieja (Poznan University of Life Sciences)