Studium Języków Obcych

UWAGA !!! NOWA OFERTA KURSÓW JĘZYKOWYCH

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego organizuje komercyjne kursy dokształcające z języka angielskiego i języka niemieckiego.
Kursy te skierowane są do studentów i pracowników naszej uczelni oraz osób spoza uczelni.

28.09.2018 w ramach tegorocznej Nocy Nukowców zapraszamy na prezentację skutecznych metod przyswajania nowego słownictwa w kontekście kulturowym, np. zagadnienia historyczne, architektura, kuchnia, sztuka, folklor. Przewidziano równiez naukę zastosowania metod w praktyce.

Przypominamy, że studenci zwolnieni z uczęszczania na zajęcia na podstawie złożonych dokumentów u Kierownika Studium Języków Obcych mają obowiązek zgłosić się do prowadzącego zajęcia w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje zrzeczeniem się prawa do zwolnienia z uczęszczania na zajęcia.