Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych organizuje kurs języka angielskiego dla Pracowników, Studentów i Doktorantów.

Poziom: średnio-zaawansowany

Grupa: minimum 15- osobowa

Cena kursu 20 godzinnego wynosi 120 złotych (10 spotkań).

Tematyka języka ogólnego –General English

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki, 2 godziny lekcyjne 15.00 – 16.30 (na prośbę pracowników) aż do wyczerpania godzin -marzec, kwiecień,maj.

Przypominamy, że studenci zwolnieni z uczęszczania na zajęcia na podstawie złożonych dokumentów u Kierownika Studium Języków Obcych mają obowiązek zgłosić się do prowadzącego zajęcia w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje zrzeczeniem się prawa do zwolnienia z uczęszczania na zajęcia.

 

Studium Języków Obcych serdecznie zaprasza młodzież gimnazjalną, licealną oraz studentów na Noc Naukowców, która odbędzie się 30 września 2016 w Studium Języków Obcych w budynku Collegium Maximum. W pierwszej części programu pokażemy i nauczymy jak zaprezentować się w języku angielskim i niemieckim oraz zwrócimy uwagę na najczęstsze błędy popełniane podczas prezentacji. W drugiej części nauczymy sposobów prezentacji projektów w obu językach. Limit uczestników każdego warsztatu to 30 osób.

 

Program:

Egzaminy z języka angielskiego „ TOEIC” na UP w Poznaniu

16 stycznia 2015 roku w Sali Biocentrum  odbył się pierwszy egzamin;  wzięło w nim udział 48 studentów naszej uczelni ,
20 marca 2015 roku w Collegium Maximum  lektorzy SJO przeprowadzili  kolejny  egzamin  z j. angielskiego dla 63 studentów;

Średnia wyników tych dwóch egzaminów to 698 punktów na 990 możliwych.

Strony