Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych organizuje kurs języka angielskiego dla Pracowników, Studentów i Doktorantów.

Poziom: średnio-zaawansowany

Grupa: minimum 15- osobowa

Cena kursu 20 godzinnego wynosi 120 złotych (10 spotkań).

Tematyka języka ogólnego –General English

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki, 2 godziny lekcyjne 15.00 – 16.30 (na prośbę pracowników) aż do wyczerpania godzin -marzec, kwiecień,maj.

Przypominamy, że studenci zwolnieni z uczęszczania na zajęcia na podstawie złożonych dokumentów u Kierownika Studium Języków Obcych mają obowiązek zgłosić się do prowadzącego zajęcia w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje zrzeczeniem się prawa do zwolnienia z uczęszczania na zajęcia.

 

Egzaminy z języka angielskiego „ TOEIC” na UP w Poznaniu

16 stycznia 2015 roku w Sali Biocentrum  odbył się pierwszy egzamin;  wzięło w nim udział 48 studentów naszej uczelni ,
20 marca 2015 roku w Collegium Maximum  lektorzy SJO przeprowadzili  kolejny  egzamin  z j. angielskiego dla 63 studentów;

Średnia wyników tych dwóch egzaminów to 698 punktów na 990 możliwych.

Serdecznie zapraszamy Pracowników, Studentów i Doktorantów na dodatkowe kursy językowe.

W tym semestrze oferujemy:

Język angielski

Poziom: średnio-zaawansowany

Grupa: minimum 15- osobowa

Cena kursu 20 godzinnego wynosi 120 złotych (10 spotkań).

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, aż do wyczerpania godzin. Tematyka języka ogólnego - General English.

Kontakt: mgr Alina Nurczyk - tel. 61 848 70 89

Język rosyjski