Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych organizuje kurs języka angielskiego dla Pracowników, Studentów i Doktorantów.

Poziom: średnio-zaawansowany

Grupa: minimum 15- osobowa

Cena kursu 20 godzinnego wynosi 120 złotych (10 spotkań).

Tematyka języka ogólnego –General English

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki, 2 godziny lekcyjne 15.00 – 16.30 (na prośbę pracowników) aż do wyczerpania godzin -marzec, kwiecień,maj.

Przypominamy, że studenci zwolnieni z uczęszczania na zajęcia na podstawie złożonych dokumentów u Kierownika Studium Języków Obcych mają obowiązek zgłosić się do prowadzącego zajęcia w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje zrzeczeniem się prawa do zwolnienia z uczęszczania na zajęcia.