Egzamin

Egzamin z języka obcego kończy czwarty semestr nauki. Przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje materiał z zakresu języka ogólnego oraz fachowego (zgodnie z danym kierunkiem studiów) w proporcjach 25% (j. ogólny) : 75% (j. fachowy).

2. Czas trwania egzaminu: 60 min

3. Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 100

4. Skala ocen:

60-68% dost

69-74% dost+

75-83% db

84-89% db+

90-100% bdb

5. Możliwe jest zwolnienie studenta z egzaminu, jeśli osiągnie średnią ocen ze wszystkich semestrów min. 4,5 i terminowo zaliczy wszystkie prace. Ostateczna decyzja o zwolnieniu zależy od prowadzącego.

6. Proponowane elementy egzaminu.

a). Zadania typu zamkniętego -ćwiczenia polegające na przyporządkowaniu, odnoszące się do struktur gramatycznych, słownictwa, słownictwa fachowego oraz czytania za zrozumieniem -przyporządkowywanie określonych terminów do definicji, przykładów, przypadków, przykładów wziętych z praktyki i wypowiedzi -wyselekcjonowanie informacji i zanotowanie ich w formie list słów oraz tabel

b). Zadania typu półotwartego -uzupełnianie tekstów z lukami -rekonstrukcja tekstu -sformułowanie listu lub przeprowadzenie rozmowy telefonicznej w oparciu o podane moduły (może to być też list motywacyjny, życiorys, rozmowa wstępna, korespondencja prywatna) -pisanie opisów oraz streszczeń

c). Zadania typu otwartego - formułowanie wypowiedzi na podstawie obrazków -odpowiedzi na otwarte pytania do tekstu -analiza oraz rozszyfrowywanie statystyk i wykresów

Powyższe typy zadań 1-3 nie są stosowane oddzielnie lecz wykorzystuje się je w formie zintegrowanej. Na ocenę końcową może mieć wpływ średnia ocena z zaliczeń poszczególnych semestrów.

 

PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

ZałącznikRozmiar
PDF icon Język angielski142.93 KB
PDF icon Język niemiecki74.83 KB