Zakres działalności

Pracownicy Studium Języków Obcych:

  • Prowadzą lektoraty z dwóch języków obcych (angielski, niemiecki) na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych.
  • Udzielają konsultacji językowych studentom i pracownikom uczelni.
  • Przeprowadzają egzaminy dla kandydatów na studia doktoranckie, egzaminy doktorskie, oraz egzaminy dla studentów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne.
  • Uczestniczą w programach i konferencjach międzynarodowych.
  • Wykonują odpłatnie i nieodpłatnie tłumaczenia specjalistyczne dla pracowników uczelni