Certyfikaty językowe

Z uwagi na nikłe zainteresowanie studentów, egzaminy zostają zawieszone.

 

CERTYFIKATY WIDAF

WiDaF: język niemiecki w biznesie, w środowisku pracy i w kontekście ogólnym

Certyfikaty WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) określają poziom znajomości języka niemieckiego osób dorosłych w kontekście bizesowym, ogólnego środowiska pracy jak i sytuacjach życia codziennego

Rodzina certyfikatów WiDaF®:

Certyfikat WiDaF® - testuje znajomość biznesowego języka niemieckiego na poziomach A2-C2.
Certyfikat WiDaF® Basic - sprawdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim osób na niższych poziomach zaawansowania (A1-B1) w ogólnym środowisku pracy i sytuacjach życia codziennego.

CERTYFIKATY JĘZYKOWE TOEIC®

Światowy standard oceny kompetencji językowych w środowisku pracy

Przez ponad 30 lat testy TOEIC® wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Dzisiaj wyniki TOEIC® są uznawane przez ponad 14 000 firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 150 krajach na całym świecie

Testy TOEIC®:

Pomagają firmom stworzyć efektywniejsze miejsce pracy
Dają osobom poszukującym pracy oraz zatrudnionym przewagę nad innymi kandydatami
Pozwalają uczelniom lepiej przygotować studentów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy

 

Rodzina Certyfikatów TOEIC®:

Certyfikat językowy: TOEIC® Listening and Reading:
Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.
Certyfikat językowy: TOEIC® Speaking and Writing:
Określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to test komputerowy.
Certyfikat językowy: The TOEIC Bridge™ test:
Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Intermediate/średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy).  Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.

Pytania testowe w egzaminie TOEIC® odzwierciedlają sytuacje życia codziennego, które odnoszą się do światowego rynku pracy. Raporty wyników zapewniają dokładny i czytelny feedback na temat mocnych i słabych stron kandydata, w odniesieniu do poziomów Rady Europy CEFR oraz opisem umiejętności językowych dla danego poziomu.

Wszystkie egzaminy z rodziny TOEIC® zostały przełożone w odniesieniu do poziomów skali CEFR, by pomóc kandydatom lepiej zinterpretować swój wynik.

 

Dodatkowo zachęcająca dla Waszych słuchaczy seria filmów Why English Matters
http://whyenglishmatters.com/
Te krótkie filmy dokumentalne mają na celu przedstawienie jakie jest podejście do języków obcych w międzynarodowych firmach.

Najczęściej zdawany egzamin w środowisku pracy!
Obiektywny pomiar umiejętności językowych na poziomach A1-C1
http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Dzialalnosc-ETS/Poziomy-Rady-Europy-CEF
Egzamin uznawany przez ponad 14 000 firm i organizacji
Uznwane na świecie - m.in. przez: Starbucks, Air Frace, Renault, Accenture, FedEx, Toyota, LG, Lilly, Huawei, NEC, Canon, Air Asia
http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-jezyko...
Przepustka do międzynarodowej kariery!
Najbardziej przyjazny egzamin, który zawsze się zdaje!
Kursanci wiedzą, ile warta jest znajomość angielskiego!
http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Oferta-ETS/Firmy-i-korporacje/Profesjona...

INFORMUJEMY:

Lokalizacja biura ETS GLOBAL BV zmieniła sie na:

Educational Testing Service (ETS) Global B.V. Sp. z o. o.
ul. Barska 28/30 Budynek B p.II
02-315 Warszawa