Lektorat I Rok

UWAGA STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ LEKTORAT OD SEMESTRU LETNIEGO 2021/22

ZASADY TWORZENIA GRUP JĘZYKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/22
 
1. Nauka języka obcego rozpocznie się w semestrze letnim (do wyboru: angielski lub niemiecki).
2. Student zobowiązany jest do kontynuacji nauki języka obcego, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego musi osiągnąć co najmniej poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
3. Przydział do grupy językowej odbędzie się na podstawie wyników pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z języka obcego.
 
JĘZYK ANGIELSKI

  • grupa poziomu B2 dla studentów, którzy uzyskali wynik co najmniej 91% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i dla studentów, którzy zdali egzamin pisemny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym,
  • grupa poziomu B1+ dla studentów, którzy uzyskali wynik od 66% do 90% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym,
  • grupa poziomu B1 dla studentów, którzy uzyskali wynik od 49% do 65% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym.

Studenci, którzy uzyskali wynik od 30% do 48% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym zostaną włączeni do grupy z językiem niemieckim, według stopnia
zaawansowania.

* Nie dotyczy to osób, których wynik z matury na poziomie podstawowym mieści się w przedziale 30-48%, ale przystąpiły one również do egzaminu z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym - osoby te zostaną przydzielone do grup z językiem angielskim.
 

JĘZYK NIEMIECKI

Nauka języka niemieckiego będzie organizowana w grupach międzywydziałowych.
 
4. Osoby, które na maturze zdawały inny język niż wyżej wymienione proszone są o zgłoszenie się do Kierownika SJO, mgr A. Binczarowskiej, telefonicznie 602 257 889 lub mailowo celem dokonania zapisu na lektorat.
5. Studenci posiadający certyfikat świadczący o znajomości języka obcego na poziomie B2, jak również studiujący drugi kierunek studiów, proszeni są o zgłoszenie tego faktu na pierwszych zajęciach, oraz o dostarczenie odpowiednich dokumentów do sekretariatu SJO osobiście lub mailowo na adres: spnjo@up.poznan.pl .

 

SKŁAD GRUP ZOSTANIE UMIESZCZONY NA STRONIE SJO PO 20.02.2022 r.