Lektorat I Rok

UWAGA STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ LEKTORAT OD SEMESTRU LETNIEGO 2022/23

ZASADY TWORZENIA GRUP JĘZYKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/23
 
1. Nauka języka obcego rozpocznie się w semestrze letnim (do wyboru: angielski lub niemiecki).
2. Student zobowiązany jest do kontynuacji nauki języka obcego, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego musi osiągnąć co najmniej poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
3. Przydział do grupy językowej odbędzie się na podstawie wyników pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z języka obcego.
 
JĘZYK ANGIELSKI

Studenci, którzy uzyskali wynik od 30% do 52% z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, zostaną włączeni do grupy z językiem niemieckim, według stopnia zaawansowania.

* Nie dotyczy to osób, których wynik z matury na poziomie podstawowym mieści się w przedziale 30-52%, ale przystąpiły one również do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym - osoby te zostaną przydzielone do grup z językiem angielskim.
 

JĘZYK NIEMIECKI

Nauka języka niemieckiego będzie organizowana w grupach międzywydziałowych.
 
4. Osoby, które na maturze zdawały inny język niż wyżej wymienione proszone są o zgłoszenie się do Kierownika SJO, mgr A. Binczarowskiej, telefonicznie 602 257 889 lub mailowo celem dokonania zapisu na lektorat.
5. Studenci posiadający certyfikat świadczący o znajomości języka obcego na poziomie B2, jak również studiujący drugi kierunek studiów, proszeni są o zgłoszenie tego faktu na pierwszych zajęciach, oraz o dostarczenie odpowiednich dokumentów do sekretariatu SJO osobiście lub mailowo na adres: spnjo@up.poznan.pl .

 

 

ZałącznikRozmiar
Plik Wniosek o zmianę języka16.27 KB