Rada uczelniana

Przewodnicząca

mgr inż. Marlena Wojnowska
Wydział Technologii Drewna
 

 
Wiceprzewodnicząca

mgr inż. Anna Adamska
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 

Członkowie

mgr inż. Artur Paszkowski
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

mgr inż. Martyna Wieczorek
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
  
mgr inż. Anna Perkowska
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

mgr inż. Patrycja Opalińska
Wydział Leśny

mgr Bartłomiej Bajan
Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 

Przedstawiciel doktorantów w Senacie UP

mgr inż. Marlena Wojnowska
Wydział Technologii Drewna