Rady wydziałowe

 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
 

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
 

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU
 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
 

                                                                                                                                                                                                                                                         


 
WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIIERZĘTACH