Studia doktoranckie na Wydziałach

 

Strona studium doktoranckiego przy Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej:
http://www.up.poznan.pl/sdwmiis/
 Strona studium doktoranckiego przy Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu:
http://www.up.poznan.pl/sdwtz/
 Strona studium doktoranckiego przy Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt:
http://jay.up.poznan.pl/studium_doktoranckie/
 Strona studium doktoranckiego przy Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:
http://www.up.poznan.pl/wogr/sd/
 Strona studium doktoranckiego przy Wydziale Technologii Drewna:
http://wtd.up.poznan.pl/?q=pl/student/studia-doktoranckie
 Strona studium doktoranckiego przy Wydziale Leśnym:
http://www.up.poznan.pl/sdwl/
 Informacje o studiach doktoranckich na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii:
http://www.up.poznan.pl/wrol/?q=node/31


Informacje o studiach doktoranckich na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym
http://www.up.poznan.pl/wes/?q=studia-doktoranckie

 


Przedstawiciele doktorantów w Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów:

 • Wioleta Kot (WRiB)
 • Hanna Dukiewicz (WTD)
 • Anita Zaworska (WHiBZ)
 • Agnieszka Kupska (WOiAK)
 • Jakub Jakubowski (WL)
 • Sebastian Kujawiak (WMiIŚ)
 • Paulina Worsztynowicz (WNoŻiŻ)

Przedstawiciele doktorantów w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów:

 • Mateusz Pluta (WRiB)
 • Anna Ślęzak (WTD)
 • Barbara Stefańska (WHiBZ)
 • Marek Podsiedlik (WOiAK)
 • Sandra Wajchman (WL)
 • Piotr Szczepański (WIŚiGP)
 • Paulina Górecka (WNoŻiŻ)

Przedstawiciel Doktorantów do Rady Programowej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
mgr inż. Mariusz Lesiecki (WNoŻiŻ)