Using the Discriminant Analysis to Estimate the Profitability of Production Types According to the Economic Size in the European Union (with the use of FADN Data)Abstract

In this article an attempt was made to use the discriminant analysis to measure and evaluate the profitability of production types according to the economic size. Research was based on FADN database that included information about 615 production types according to the economic size from the European Union in the years 2004-2005.

Keywords

Discriminant analysis; Agricultural production; Typology; Farm household income; Farm Accountancy Data Network (FADN)

Błąd M., 2000. Gospodarstwa rolnicze w Sieci Danych Rachunkowości Rolnej Unii Europejskiej. Zag. Ekon. Rol. 4-5: 75-97.

Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., 2004. Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wyd. AE, Poznań. FADN. 2007. www.europa.eu.int/comm/agriculture/rica/dwh.

Hadasik D., 1998. Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Wyd. AE, Poznań. Ser. II, 153.

Kulawik J., 1995. Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. IERiGŻ. Studia i Monografie 72.

Mierzwa D., 2002. Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej spółdzielni mleczarskich regionu dolnośląskiego przy wykorzystaniu uproszczonej multiplikacyjnej analizy dyskryminacji. Rocz. Nauk. SERiA 4, 3, 131-135.

Poczta W., Kołodziejczak M., 2004. Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.

Ryś-Jurek R., Walczak M., 2003. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ekonomiczno-finansowej sytuacji typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej. Rocz. Nauk. SERiA 5, 5, 124-129.

Siemińska E., 2002. Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Wyd. UMK, Toruń.

Tatka M., 1999. Analiza efektywności gospodarowania na podstawie analizy wskaźnikowej.

Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.

Woś A., 2000. Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim (w świetle danych rachunkowości rolnej). IERiGŻ. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 465.

Zegar J.S., 2003. Dochody rolników na progu akcesji do Unii Europejskiej. IERiGŻ. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 482.
Download

Published : 2008-12-31


Ryś-Jurek, R. (2008). Using the Discriminant Analysis to Estimate the Profitability of Production Types According to the Economic Size in the European Union (with the use of FADN Data). Journal of Agribusiness and Rural Development, 10(4), 109-122. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/949

Roma Ryś-Jurek  libcom@libcom.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.