A Comparative Study of the Economic Effectiveness of Polish Manufacturers of Mushroom CompostAbstract

In this study the results of the economic efficiency of manufacturers of mushroom compost have been presented. The economic efficiency is operationalized in the following research by selected indicators of efficiency, rotation, and synthetic indicator Z. The main purpose of the study is an analysis of the economic efficiency of companies in the branch development prediction context. The study uses data from the Official Journal of the Republic of Poland "Monitor Polski B".

Keywords

Economic effectiveness; Economic indicators; Production effectiveness

Czepurko A., Łukaszewicz J., 2005. Biznesplan w praktyce zarządzania firmą, czyli po co i jak opracowywać skuteczny biznesplan? Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.

Grogan H.M., 2008. Challenges Facing Mushroom Disease Control in the 21st Century, Proceedings of the 6th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Prodicts, http://wsmbmp.org/proceedings/6th%20international%20conference/Proceedings.pdf [dostęp: 12.01.2012].

Hamrol M., Chodakowski J., 2008. Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Badania operacyjne i decyzje 3.

Monitor Polski B. 2007. Nr 202, nr 867, nr 2167, nr 2247.

Monitor Polski B. 2008. Nr 669, nr 363, nr 607, nr 646, nr 669, nr 861, nr 1075, nr 2055, nr 2062, nr 2208.

Monitor Polski B. 2009. Nr 730, nr 772, nr 797, nr 934, nr 991, nr 1023.

Monitor Polski B. 2010. Nr 766, nr 837, nr 856, nr 903, nr 2326.

Monitor Polski B. 2011. Nr 839, nr 1026, nr 1238, nr 2338.

Sakson N., 2007. Produkcja podłoża do uprawy pieczarek. PWRiL, Poznań.

Sakson N., 2008. Produkcja pieczarki na podłożu fazy III. PWRiL, Poznań.

Sierpińska M., Jachna T., 1994. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.

Skup i ceny produktów rolnych w 2005 r. 2006. GUS, Warszawa.

Skup i ceny produktów rolnych w 2010 r. 2011. GUS, Warszawa.

Smoleński T., 2008. The Development of Polish Mushroom Exports, Proceedings of the 6th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Prodicts, 298-304, http://wsmbmp.org/proceedings/6th%20international%20conference/Proceedings.pdf [dostęp: 12.01.2012]

Wierzba D., 2000. Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie 9, 79-105.

Zygmunt A., 2003. Przesłanki wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstw (na przykładzie spółek sektora chemicznego. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. Wyd. AE, Wrocław.

Zygmunt J., 2006. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa w aspekcie zachodzących w nim procesów inwestycyjnych. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. Wyd. AE, Wrocław.

Published : 2012-12-31


Łobos, K., & Szewczyk, M. (2012). A Comparative Study of the Economic Effectiveness of Polish Manufacturers of Mushroom Compost. Journal of Agribusiness and Rural Development, 25(3), 147-157. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/557

Krzysztof Łobos  krzysztof.lobos@wsb.wroclaw.pl
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu  Poland
Mirosława Szewczyk 
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.