Impact of Intangible Assets on the Economic Effectiveness as Illustrated by National Enterprises in the Manufacturing Mushroom CompostAbstract

As a result of intensive increase in the production of mushrooms in recent years, Poland has become the biggest provider of this produce in Europe. The fact has entailed also a considerable rise in the production of compost. The paper, analyses the financial data relating to the six biggest manufacturers of phase III compost for growing mushrooms in Poland, for 2006-2010. The aim of the paper is to advance an initial reconnaissance whether different rates meant to reflect intangible assets of these companies are connected with purely economic measures. In order to examine the companies representing the sector of mushroom compost production, the following were made use of: CIV (Calculated Intangible Value), intellectual capital rate built on the basis of that known as Q Tobin, and rate Z (the model provided by D. Wierzba).

Keywords

Intellectual capital; Measurement; Enterprise effectiveness

Awantaż. 2011. http://www.awantaz.com.pl/index.php?d=pro [dostęp: 12.01.2012].

Business dictionary, 2011. http://www.businessdictionary.com [dostęp: 12.01.2012].

Grogan H.M., 2008. Challenges Facing Mushroom Disease Control in the 21st Century, Proceedings of the 6th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products.

http://wsmbmp.org/proceedings/6th%20international%20conference/Proceedings.pdf [dostęp: 12.01.2012].

Lindenberg E., S. Ross, 1981. Tobin's Q ratio and industrial organization. J. Bus. 54, 1-32.

Machała R., 2009. Zarządzanie finansami i wycena firmy. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław.

Knowledge Management. Concepts and Best Practices. 2003. Red. K. Mertins, P. Heisig, J. Vorbeck. Springer, Berlin.

Monitor Polski B, 2007. Nr 202, 867, 2167, 2247.

Monitor Polski B, 2008. Nr 669, 363, 607, 646, 669, 861, 1075, 2055, 2062, 2208.

Monitor Polski B, 2009. Nr 730, 772, 797, 934, 991, 1023.

Monitor Polski B, 2010. Nr 766, 837, 856, 903, 2326.

Monitor Polski B, 2011. Nr 839, 1026, 1238, 2338.

Sakson N., 2007. Produkcja podłoża do uprawy pieczarek. PWRiL, Poznań.

Sakson N., 2008. Produkcja pieczarki na podłożu fazy III. PWRiL, Poznań.

Skup i ceny produktów rolnych w 2005 r. 2006. GUS, Warszawa.

Skup i ceny produktów rolnych w 2010 r. 2011. GUS, Warszawa.

Smoleński T., 2008. The Development of Polish Mushroom Exports, Proceedings of the 6th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Prodicts, 298-304. http:// wsmbmp.org/proceedings/6th%20international%20conference/Proceedings.pdf [dostęp: 12. 01.2012].

Tobin J., 1969. A General Equilibrium Approach to Monetary Theory. Journal of Money, Credit and Banking 1, 15-29.

Ujwary-Gil A., 2009. Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa. CH Beck, Warszawa.

Urbanek G., 2007. Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wierzba D., 2000. Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie 9, 79-105.

Zadora H., 2010. Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.

Published : 2013-12-31


Łobos, K., & Szewczyk, M. (2013). Impact of Intangible Assets on the Economic Effectiveness as Illustrated by National Enterprises in the Manufacturing Mushroom Compost. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 143-152. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/600

Krzysztof Łobos  krzysztof.lobos@wsb.wroclaw.pl
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu  Poland
Mirosława Szewczyk 
Politechnika Opolska  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.