Book of abstracts – 4th International Forum on Agri-Food Logistics – 23-24.06.2021, Poznań (.PDF)

Monografia pokonferencyjna pt. SUSTAINABLE AGRI-FOOD SUPPLY CHAINS: CONTEMPORARY AND NEW CHALLENGES IN LOGISTICS TERMS

Agriculture – Special Issue ”Challenges of Contemporary Agriculture, Rural Areas and Agri-Food Supply Chain under Conditions of Uncertainty”  –  discount 15% for all collaborated conference.

Energies – Special Issue “Sustainable Agriculture and Food Supply: Scientific, Economic and Policy Analysis” – discount 10% for all collaborated conference.

 

Drodzy Goście, Przyjaciele i sympatycy – dotychczasowi i nowi,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego chcielibyśmy zaprosić Was do uczestnictwa w 4 Międzynarodowym Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej
Forum to okazja do wielopłaszczyznowej dyskusji na temat zmian, jakie zachodziły i – jak się przewiduje – będą zachodzić w sferze rozwiązań logistycznych dla gospodarki żywnościowej.
Wprawdzie Forum przewidziane jest na czerwiec 2021 roku, ale już teraz umożliwiamy Wam zgłaszanie opinii na tematy wchodzące w zakres konferencji w postaci doniesień naukowych, referatów lub posterów z krótkimi komentarzami, które – w zależności od Waszych wyborów będziemy kierować do współpracujących z nami czasopism naukowych.
Informacje o nich znajdziecie na stornie konferencji.
Cieszymy się z kontynuowania współpracy z dotychczasowymi partnerami, ale też z radością witamy nowych oraz prezentując projekty, w których uczestniczą.
Myślę, że sieć współpracy, którą zbudowaliśmy pozwoli nam wspólnie podjąć temat „Przedsiębiorczość, innowacje i technologie w zrównoważonym rozwoju łańcuchów dostaw żywności w warunkach niepewności” i wypracować wspólne rekomendacje co do dalszego rozwoju logistyki w gospodarce żywnościowej.

Konferencja odbędzie w formie on-line.

Zapraszam do zapoznawania się tematem i problemami zbliżającego się Forum oraz do zgłaszania uczestnictwa.

Z poważaniem
Dr Karol Wajszczuk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska
Vice Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

PARTNERZY I MEDIA

Note: Carousel will only load on frontend.