Drodzy Goście, drodzy Przyjaciele!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego chciałabym podziękować za obecność, zaprezentowane referaty oraz dyskusje.
Mam nadzieję, że wyjazd terenowy zapewnił Wam zarówno poznanie nowych rzeczy, jak i przyjemność.
Mam też nadzieję, że spotkamy się za dwa lata, w 2021 roku, na jubileuszowej już konferencji. Być może będziemy rozmawiać o oddziaływaniu megatrendów na gospodarkę rolno-żywnościową, może o roli transferu wiedzy, a może o problemach pakowania i znakowania towarów w łańcuchach logistycznych.
Myślę, że sieć współpracy, którą zbudowaliśmy pozwoli nam wspólnie zdefiniować zarówno temat, jak i problemy szczegółowe 4. Międzynarodowego Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej.

Z poważaniem
Prof. PULS dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska
Vice Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

AGROLOGISTYKA – AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do składania artykułów do numeru specjalnego Sustainability – automatyczne dodawanie. W przypadku manualnego dodawania artykułu proszę wybrać poniższe wartości w zaznaczonych polach.