Get Adobe Flash player

Mała retencja wodna w lasach

pic02.gifTematy zajęć z przedmiotu "Mała retencja wodna w lasach"

 1. Woda dla lasu, las dla wody (0,5h)
 2. Naturalne i antropogeniczne czynniki wpływajace na klimat oraz cele i zadania małej retencji wodnej (0,5h)
 3. Efekty a ryzyko zagrożeń małej retencji wodnej (0,25h)
 4. Przebieg realizacji inwestycji (0,5h)
  - weryfikacja uwarunkowań środowiskowych oraz projektowanie obiektów małej retencji,
  - uzyskiwanie pozwoleń/decyzji na realizację przedsięwzięcia,
  - budowa/rozbudowa,
  - oddanie do użytkowania,
  - monitoring stanu technicznego urządzeń/obiektów.
 5. Terminy i wykonawstwo robót (0,25h)
 6. Przykładowe rodzaje budowli (0,5h)
 7. Przykładowe rozwiązania (0,5h)
  - Nadleśnictwo Lipka (ocena ilościowa małej retencji wodnej),
  - Nadleśnictwo Jarocin (ochrona lasów łęgowych).
 8. Wpływ małej retencji na środowisko (1h)
 9. Wyjazd terenowy (8h)

Razem 12 godzin zajęć